Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu
Siedziba:

ul. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 18,

47-400 Racibórz

tel./fax +48(32)415 46 71

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefony i adresy e-mail

Obiekty:

Nadzór Wodny Buków +48(32)4544021