Print
Category: PGW - aktualizacja
Hits: 5108

W miniony czwartek, 30 października, spotkaniem w Bielsku-Białej zakończył się cykl seminariów informacyjnych, poprzedzających proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Spotkania zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, zarządzająca wodami w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki.

 

Celem seminariów było wprowadzenie uczestników do zagadnień planów gospodarowania wodami, objaśnienie w przystępny sposób niejasnych kwestii oraz zwrócenie uwagi na szczególnie istotne problemy, jak również usystematyzowanie tych zagadnień. Każdemu z czterech spotkań (w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Bielsku-Białej) towarzyszyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, użytkownicy wód oraz mieszkańcy regionu z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, podzielili się swoimi wątpliwościami i mieli okazję, by bliżej poznać elementy tworzące PGW, czyli podstawowe dokumenty planistyczne według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podlegają one przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.

 

Obecnie na szczeblu krajowym trwają prace nad sporządzeniem projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Ponieważ woda jest potrzebna nam wszystkim do życia i wykorzystujemy ją do picia, przemysłu, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie środowiska naturalnego, służy nam do uprawiania sportów i turystyki, istotnym elementem w procesie planowania gospodarowania wodami jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W czasie seminariów zachęcano zatem uczestników do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczną się już 25 listopada. Zwrócono także uwagę, że to właśnie głos społeczeństwa pozwala na wypracowanie długoterminowych, akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z planowaniem w dorzeczu. Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami potrwają do 26 maja 2015 r. Szczegóły będą dostępne na stronie www.konsultacjedlawody.pl.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline