Print
Category: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
Hits: 6742

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

 

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Prace, którym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry przewodzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, potrwają do 2015 r. i zaowocują powstaniem dokumentu obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę, wczesne ostrzeganie. W tym obrębie tematycznym Komitety Sterujące, Grupy Planistyczne i Zespoły Planistyczne Zlewni, stworzą katalog rozwiązań /technicznych i nietechnicznych/, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi. Plany obejmą działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszą retencję wód oraz zmniejszenie ryzyka w przypadku wystąpienia powodzi. Uwzględniać będą także m. in. analizę kosztów i korzyści, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i formy użytkowania gruntów, elementy planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochronę przyrody.
Zarządzanie ryzykiem powodziowym i wdrażanie działań w tym obrębie leży w kompetencjach wielu jednostek, tak administracji rządowej, jak i samorządowej. Dlatego też RZGW w Gliwicach zaprosił do współpracy przedstawicieli gmin i instytucji, na których terenie znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Stąd również konieczność interdyscyplinarnego spojrzenia na to ambitne i ważne dla bezpieczeństwa regionu wodnego, przedsięwzięcie. Rozwiązania wspólnie wypracowane w naszym regionie wodnym, zamieszkałym przez blisko 11% populacji kraju, staną się składową Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla całego państwa.
Powstałe Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym będą obowiązywały przez 6 lat, po których nastąpi ich przegląd oraz aktualizacja.

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline