Print
Category: komunikaty
Hits: 3435

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim

Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. - codziennie w godz. 6:00 – 22:00

  1. Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi
 1. W sezonie nawigacyjnym 2014 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
  1. Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)
  2. Śluza Nowa Wieś – remont awanportów
  3. Śluza Sławięcice – komora południowa (remont średni komory)
  4. Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)
  5. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  6. Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w żegludze oraz mogą występować okresowe obniżenia wody na poszczególnych sekcjach. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek pływających po Kanale Gliwickim oraz  przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

  1. Zabytkowa śluza Koźle – kontynuowany jest remont śluzy. Planowane zakończenie listopad 2014 r. Wykonawca robót – SKANSKA S.A.
   • Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
   • Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa  160 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
   • Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
   • Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi
  • Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
  • Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline