Print
Category: komunikaty
Hits: 3337

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
 1. Śluzy na Kanale Gliwickim
 2. Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. - codziennie w godz. 6:00 – 22:00

  Od dnia 1 października do końca sezonu nawigacyjnego – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 oprócz niedziel i świąt.

 3. Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi
 1. Udostępnione dla żeglugi komory następujących śluz:
  1. Śluza Kłodnica – komora południowa
  2. Śluza Nowa Wieś – komora północna i południowa
  3. Śluza Sławięcice – komora północna
  4. Śluza Rudziniec – komora północna
  5. Śluza Dzierżno – komora północna
  6. Śluza Łabędy – komora północna
 2. Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w żegludze oraz mogą występować okresowe obniżenia wody na poszczególnych sekcjach. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek pływających po Kanale Gliwickim oraz  przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 3. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
  1. Zabytkowa śluza Koźle – kontynuowany jest remont śluzy. Planowane zakończenie listopad 2014 r. Wykonawca robót – SKANSKA S.A.
 4. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. sekcja II (Nowa Wieś – Sławięcice) – głębokość tranzytowa 120 cm do 27.09.2014 r.

   sekcja IV ( Rudziniec – Dzierżno) – głębokość tranzytowa 120 cm do 30.09.2014 r.

  3. b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  4. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  5. Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline