Print
Category: komunikaty
Hits: 1100

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje, że z dniem 15.09.2017 r. zostaje przywrócona do eksploatacji komora południowa śluzy Nowa Wieś.