Print
Category: komunikaty
Hits: 3752

 

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1) Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2013 r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 – klasa II

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia


2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

a) Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00

b) Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta z powodu remontu do 12 grudnia 2013 r.4) W sezonie nawigacyjnym 2013 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:

a) Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)

b) Śluza Sławięcice – komora południowa (remont średni komory)

c) Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)

d) Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)

e) Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2013 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Ponadto mogą występować okresowe obniżenia zwierciadła wody na poszczególnych sekcjach Kanału Gliwickiego. O utrudnieniach w żegludze z tym związanych poinformujemy odrębnym komunikatem.5) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

a) Zabytkowa śluza Koźle – od 10 lipca do 12 grudnia 2013 r. zamknięta dla żeglugi z powodu remontu.6) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi.

 

7) W związku z pracami modernizacyjnymi na śluzie Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, zostało obniżone zwierciadło wody na Kanale Gliwickim:

Sekcja VI – odcinek śluza – śluza Łabędy – port Gliwice - obniżenie do poz. 208,50mnpm głębokość tranzytowa 1,0m

Armatorzy jednostek o zanurzeniu powyżej 1m, którzy chcieliby wpłynąć na tę sekcję winni wcześniej skontaktować się z RZGW Gliwice.

W związku z prowadzonymi pracami czas obniżenia poziomu wody może ulec zmianie.

Przewidywany okres obniżenia od dn. 20-09-2013 do dn. 27-09-2013

 

W przypadku wystąpienia wezbrań na dopływach zasilających Kanał Gliwicki może zajść konieczność przywrócenia stanów wody na sekcjach do NPP.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline