banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w dniu  24 czerwca  2018 r.  od  godziny  10.00  do  godziny  13.30   wstrzymuje  żeglugę  na  Odrze  na  odcinku  pomiędzy  stopniem  wodnym  Opole  km  150,5  a  stopniem  wodnym  Wróblin km 157.7  ze  względu  na  odbywającą  się   konkurencję  pływacką   w ramach  imprezy  TRIATHLON  Opole 2018 r.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w dniu 30.03.2018 od godziny 18:00  przywraca  żeglugę na odcinku  rzeki Odry pomiędzy stopniami Zawada km 174,85 i Ujście Nysy km 180,50 z głębokością  tranzytową   180 cm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 03.04.2018 r. otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2018

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Centrum Operacyjne PGW WP  RZGW we Wrocławiu, informuje, że od dnia 21.03.2018 r.  od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW Odry skanalizowanej ,  od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego

Pełna treść Komunikatu nr 9/2018 znajduje się na stronie internetowej PGW WP  RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

lub stronie bip:   http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/

Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2017 rok.

Przedstawiamy wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK na obszarze działania RZGW w Gliwicach obejmujący wykaz aglomeracji który zawiera:

- aglomeracje które przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- aglomeracje do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i nie uzyskano wyjaśnienia.

Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za 2017 rok

Dziękujemy za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 21.03.2018 r. od godziny 6:00 UTC (7:00 CET) otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej ok km 98,6 do km 181,3 (granica PGW WP RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 180 cm.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie się odbywało w godz.7.00 – 17.00 w pokoju nr 104 (sala konferencyjna).