Print
Category: Zamówienia powyżej progów UE
Hits: 1779

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - znajduje sie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/459303/informacja-z-otwarcia-ofert-troja-pdf.html