banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zawiadomienie o przyznaniu zamówienia w trybie ICB

Nazwa projektu: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

 

Kraj: Polska

 

Numer projektu: 7436-POL

 

Budowa Suchego Polderu Racibórz Nr kontraktu ORFPP-A1-1

Nr referencyjny przetargu/kontraktu: Budowa Suchego Polderu Racibórz Nr kontraktu ORFPP-A1-1

 

Zakres Kontraktu: Poniżej znajduje się podsumowanie zakresu przyznanego zamówienia:

 

Budowa zapory czołowej wraz z obiektami towarzyszącymi:
Budowa zapory lewobrzeżnej wraz z obiektami towarzyszącymi:
Budowa zapory prawobrzeżnej wraz z obiektami towarzyszącymi:
Roboty w obrębie czaszy zbiornika
Budowa zaplecza operacyjnego dla zbiornika
Roboty wyburzeniowe.
Kompensacje środowiskowe
Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej informacje szczegółowe oraz uzupełniającej projekty budowlane.

 

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

 

Wybrany Oferent:

Nazwa: DRAGADOS S.A. Hiszpania
Adres: Avda. del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania
Cena Kontraktu (w walucie oceny PLN): 936 675 200,00 PLN

 

Oceniani Oferenci:

Nazwa: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, Chiny.
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny PLN): 1 853 662 699,65 PLN

 

Nazwa: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, Chiny.
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny PLN): 1 485 955 439,73 PLN

 

Nazwa: Joint Venture składające się z firm: FCC CONSTRUCCIÓN S.A. Lider, Hiszpania oraz ASTALDI S.p.A. Włochy, Partner
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny PLN): 1 607 853 881,28 PLN

 

Nazwa: Joint Venture składające się z firm: ENERGOPOL- SZCZECIN S.A. Lider, Polska oraz JSC EURO-ASIAN CONSTRUCTION CORPORATION “EVRASCON” (wcześniej JSC „Azerkorpu”) – Partner, Azerbejdżan
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny): 1 277 593 200,44 PLN

 

Nazwa: DRAGADOS S.A. Hiszpania
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny PLN): 936 675 200,00 PLN

 

Nazwa: SALINI COSTRUTTORI S.p.A, Włochy
Oceniona Cena Oferty (w walucie oceny PLN): 1 316 798 642,28 PLN

 

Oferenci odrzuceni:

Nazwa: JOSEF MÖBIUS Bau-AKTIENGESELLSCHAFT, Niemcy.
Cena oferty w momencie otwarcia oferty: 938 363 307,94 PLN

 

Powód odrzucenia:

Oferent został odrzucony z uwagi na fakt, że zaproponowana technologia wykonania przesłon filtracyjnych - metoda Deep Soil Mixing (DSM) inna niż była wymagana w materiałach przetargowych – CDMM nie gwarantuje określonej wodoszczelności wzdłuż całej zapory.