banerek

Home O RZGW Kontakt Telefony pracowników
15.04.2010
Telefony pracowników dyrekcji

 

ID Wydział Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
P.O. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach TOMASZ
CYWIŃSKI
P.O. Dyrektora RZGW Gliwice 206 327774950
Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Utrzymania Wód STANISŁAW
GRUSZCZYŃSKI
z-ca dyr. RZGW Gliwice 206 327774950
Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Zasobów Wodnych
FRANCISZEK PISTELOK z-ca dyr. RZGW Gliwice 215 327774950
EG Główny Księgowy E. Paczkowska główny księgowy 205 327774955
RP Rzecznik prasowy
L.Hofman
specjalista ds. komunikacji
404 327774956
CO CENTRUM OPERACYJNE
dyżurny 209 327774932
327774930
327774957
EF
EK
Wydział Finansowo-Księgowy D. Kaletka spec. ds. księg. materiałowo-finansowej 408 327774945
K.Razmus st.spec.ds.finans.-księg. 405 327774948
B. Kułakowska kierownik 407 327774947
G. Pękala st. spec.ds.finans.-księg 407 327774917
E. Malewska st. spec. ds. finans. 408 327774974
J Lewandowska
specjalista ds. finans.-księg.
408 327774967
EE Zespól ds. Planowania Analiz Finansowych, Umów i Rozliczeń
J. Jander kierownik 410 327774970
A. Żelezik
Specjalisty ds. ekonomicznych 410 327774973
EW Zespól ds. Wynagrodzeń M. Konieczka kierownik 409 327774946
A. Mielnik
st. inspektor. ds. wynagrodzeń 409 327774975
EZ Wydział Zamówień Publicznych M.Wilk kierownik 210 327774926
M. Janocha st. insp. ds. zamów. publicznych 210 327774926
E. Witkowska-Kwitek st. insp. ds. zamów. publicznych 210 327774926
IP
IR
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji R. Kuna kierownik 119 327774988
K. Polok
inspektor ds. funduszy krajowych i zagranicznych 119 327774919
A. Grochowska
spec. ds. rozliczeń zadań inwestycyjnych
119 327774979
M. Jarzyński
spec. ds. realizacji zadań inwestycyjnych
119 327774979
MS
MG
Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami P. Szewel kierownik 121 327774915
M. Specht z-ca kierownika wydziału 120 327774982
H.Majdanik-Stróżyńska st. spec. ds. gosp. nieruchomościami 120 327774918
T .Cygan
spec. ds. gospodarowania majątkiem skarbu Państwa 120 327774989
NA Wydział Organizacyjno-Administracyjny K. Długajczyk kierownik 101 327774911
M. Klamut z-ca kierownika 104 327774914
G. Motyka inspektor ds. gospod.materiałów 311 327774913
E. Godecka spec ds. organizacyjno-administracyjnych 105 327774969
D. Łątka spec ds. administr. SEKRETARIAT 207 327774950
G. Stryjek st. spec. ds. organizacyjno-administracyjnych 120 327774914
NAK Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewn. I. Banasiewicz audytor wewnętrzny 101 327774980
E.Pospieska st. spec. ds. kontroli wewnętrznej 105 327774931
JRP
TKG
Jednostka Realizująca Projekt Modernizacji Kanału Gliwickiego J. Smyłła kierownik 108 327774958
D.Kot Spec. ds. realizacji 109 327774963
E. Kraczla spec. ds. rozliczeń 198 327774912
M.Fliciński spec. ds. realizacji 109 327774964
NB Stanowisko ds. BHP i PPOŻ Z. Malczewski spec. ds. BHP i PPOŻ 209 327774960
NK Zespół ds. Kontroli Gospodarowania Wodami A. Mruk st. spec. ds. kontroli gospodarowania wodami 411 327774925
NO Wydział orzecznictwa wodnoprawnego K. Marszowska kierownik 315 327774928
K.Bogacz-Kociuba st. spec. ds. orzecznictwa wodnoprawnego 315 327774928
NP Zespól ds. Spraw Pracowniczych E. Bednarska kierownik 214 327774922
M. Bilewicz - Pierszkała
st. spec. ds. pracowniczych 209 327774921
NW Stanowisko ds. Bezpieczeństwa,
Obrony, Ochrony Informacji
Niejawnych
J. Majewski gł. specjalista 209 327774930
ZP Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego P. Mrzilek kierownik 403 327774939
T. Jurczyk st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 403 327774939
W. Szczotka st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
K. Rokita st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
A. Wladacz
-Drążkiewicz
st. spec. ds. ochrony p. powodziowej 404 327774933
A. Duda
specjalista ds. ochrony p. powodziowej 404 327774939
UW
UO
Wydział Utrzymania Wód i Obiektów Hydrotechnicznych M. Smołka kierownik 201 327774920
M. Gnot st. spec. ds. utrzym. wód 204 327774986
A. Krzyżostaniak st.spec. ds. szkód górniczych 203 327774923
B. Eliasz starszy spec. ds. uzgodnień 202 327774936
J.Giemulla spec. ds. uzgodnień 202 327774937
ZD
ZG
Wydział Planowania, Gospodarowania i Ochrony Wód oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Z. Stojek kierownik 308 327774938
J. Chochół st. spec. ds. gospod. wodnej 310 327774985
A.Dziemba st. inspektor ds. gospodarki wodnej 306 327774976
B. Dzierzgwa st. spec. ds. gospod. wodno-ściekow. 314 327774976
M. Caruk główny specjalista ds. gospodarki wodnej 309 327774965
ZDW Zespól d/s wód Powierzchniowych T. Masarczyk specjalista ds. gosp. wodnej 310 327774971
A. Sobocik st. insp ds. gosp. wodnej 310 327774962
A. Paluch st. spec. ds. gosp. wodnej 309 327774961
ZI Wydział Informatyki Automatyki i Telekomunikacji T. Klimek kierownik 303 327774943
P. Pistelok z-ca kierownika 301 327774942
K. Maćkowiak st. spec. ds łączności 301 327774934
P. Kołtowski st. spec. ds. informatyki 301 327774977
ZK Wydział Regionalnych Systemów informacyjnych Katastru Wodnego D. Popiołkiewicz kierownik 401 327774941
M. Latocha spec. ds. katastru 401 327774941
D. Olszewska z-ca kierownika 401 327774935
Ochrona MUTREC 122 327774929

 

Przejdź do telefony pracowników RZGW Gliwice w terenie

Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: środa, 29 marca 2017 07:15
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information