Home Szlaki żeglowne Modernizacja śluz - Etap I Faza I Wpuścimy transport w Kanał !
13.01.2012
Wpuścimy transport w Kanał !

 

Czemu?

Bo transport wodny śródlądowy jest jedną z najtańszych a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi

logo

transportu ze względu między innymi na :

 

  • Relatywnie małe zużycie energii
  • Niską emisję zanieczyszczeń powietrza
  • Relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód
  • Możliwość znacznego zmniejszenia kongestii (zatorów) na drogach w wyniku przejęcia części przewozów transportu samochodowego

 

Według badań niemieckich transport wodny śródlądowy wywołuje wielokrotnie niższe koszty zewnętrzne niż inne gałęzie, w tym:

 

  • Koszty zanieczyszczenia powietrza 7-krotnie mniejsze niż transport samochodowy
  • Koszty związane z emisją hałasu 87 krotnie mniejsze niż w transporcie samochodowym i 70 krotnie mniejsze niż w kolejowym
  • Koszty wypadków 178-krotnie niższe niż w transporcie samochodowym i 12-krotnie niż w kolejowym
  • Mniejsze koszty zanieczyszczenia gleby i wody
  • Niewielkie koszty zużycia terenu związane z mniejszym niż w transporcie kolejowym i samochodowym zapotrzebowaniem na teren.
  • Teren drogi wodnej jest biologicznie czynny, w przeciwieństwie do drogi kołowej czy torowiska.

Zyski energetyczne i finansowe z transportu wodnego śródlądowego są 6-krotnie większe w porównaniu z transportem drogowym i 3-krotnie większe w porównaniu z transportem kolejowym. Okres żywotności barki rzecznej wynosi około 30 lat i jest 1,5 razy i 3 razy dłuższy odpowiednio od taboru kolejowego i samochodu ciężarowego. Dodatkowo stopień skomplikowania budowy mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej barki jest bardzo niewielki w porównaniu z tradycyjnymi środkami transportu lądowego, co odzwierciedla również niższy koszt eksploatacji, mniejszą ilość awarii, wymiany części i produkcji odpadów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wpisany przez Jarosław Smyłła   
Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 10:50
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information