Home Szlaki żeglowne Modernizacja śluz - Etap I
Naprawa podłoża sluza Dzierzno (20-09)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 182791-2009 z dnia 2009-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gliwice
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Naprawa podłoża pod dnem śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim, w miejscowości Pyskowice - Dzierżno w ramach projektu POIiŚ 7.5-1 (Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW...
Termin składania ofert: 2009-11-12

Numer ogłoszenia: 183973 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182791 - 2009 data 20.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 7774926, fax. 032 7774999.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

* Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2).
* Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania przetargowego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych..
Wpisany przez Elżbieta Plucińska   
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information