banerek

W ramach współpracy międzynarodowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach aktywnie angażuje się w wiele przedsięwzięć dotyczących następujących zagadnień: • międzynarodowa gospodarka wodna,
 • międzynarodowe planowanie przeciwpowodziowe,
 • ochrona zasobów wodnych,
 • współpraca z innymi organizacjami,
 • wymiana informacji, konferencje i programy edukacyjnych.

RZGW Gliwice aktywnie współpracuje:

 • jako uczestnik programu INBO (International Network of Basin Organizations)
 • w ramach współpracy polsko-czeskiej na odcinku Kędzierzyn - Ostrawa ("OKO")
 • w ramach ICPPOR (International Commission for Pollution Protection on Odra River - Working Group 4)
 • w ramach Polish-Czech Water Management Planing Group on Border Waters
 • z InterReg IIC OderRegio
 • z Povodi Odry AS oraz Povodi Moravy AS