Home
Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej

Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa


W dniu 7 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych. Aby zaakcentować rangę spotkania, zaproszenie wystosowano do: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Pana prof. dr hab. Jerzego Buzka, władz centralnych, Posłów i Senatorów RP, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawicieli świata nauki i mediów branżowych.

 

Spotkanie miało na celu zaakcentowane najistotniejszych problemów związanych z sektorem gospodarki wodnej - w obliczu przygotowań do jej reorganizacji. Osadzenie dyskusji na tle priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE pozwoliło dyskutantom na uzyskanie właściwej perspektywy. Potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu inicjatywy są zarówno przebieg, jak i efekty dyskusji z udziałem członków Rad GWRW MW i GO Prezydium Komisji ds. Udziału Społeczeństwa a także gości specjalnych, którzy przyjęli zaproszenie na posiedzenie.

Wpisany przez Ksenia Starzec -Wiśniewska   
Więcej…
 
Zakończenie prac wzmacniających podłoże pod śluzą Dzierżno na Kanale Gliwickim

W dniu 10.05.2011 r. nastąpiło zakończenie prac wzmacniających podłoże pod śluzą Dzierżno na Kanale Gliwickim, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice” .

 

Śluza Dzierżno wybudowana została w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i oddana do eksploatacji 8.12.1939 r. Jednak już 15.07.1941 roku nastąpiła katastrofa budowlana – zawalenie międzyśluzia. Po odbudowie śluza została ponownie uruchomiona pod koniec 1941 roku.Główną przyczyną katastrofy było posadowienie śluzy na bardzo niekorzystnych warunkach gruntowych – silnie nawodnionych piaskach drobnoziarnistych. Wskutek filtracji wód następowało wymywanie cząstek gruntu i zmniejszanie nośności podłoża.

Wpisany przez Jarosław Smyłła   
Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2011 10:08
Więcej…
 
37 narada grupy roboczej

ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R)


W dniach 23-27 maja 2011 r. w Republice Czeskiej w miejscowości Bedrichov Špindlerův Mlýn, na zaproszenie organizatora – Povodi Odry, odbyła się 37. narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R).
W spotkaniu uczestniczyli – ze strony Polskiej:

  • Pan Artur R. Wójcik - /Dyrektor RZGW Gliwice/ - Kierownik polskiej części Grupy R;

  • Pan Rafał Łagosz /Z-ca Dyrektora RZGW Gliwice ds. Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny/.
Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
Szkolenie „WODA 2011” na zbiorniku Wodnym w Przeczycach

Woda 2011 - Galeria

W dniach 7-9 czerwca na terenie i obiektach Zbiornika Wodnego w Przeczycach przeprowadzono szkolenie pod kryptonimem „WODA 2011”. Organizatorem ćwiczeń był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, będący administratorem obiektu hydrotechnicznego, we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Katowicach.

 

W szkoleniu brali udział:
Kierownicy Zarządów Zlewni,
Kierownicy NW/ZW,
Kierownicy Wydziałów Dyrekcji RZGW
oraz pracownicy OKI i wykonujący zadania obronne.

 

Oprócz zajęć teoretycznych odbywały się na akwenie i w powietrzu zajęcia praktyczne. Gośćmi ćwiczeń byli:

Wojewoda Śląski,
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
Zastępca Dyrektora WBiZK UW w Katowicach,
Starosta Powiatu Będzińskiego,
Komendant Powiatowy Policji w Będzinie,
Wójt Gminy Mierzęcice.

Więcej…
 
Kontynuacja realizacji porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa

Dnia 12 maja 2011 r. w siedzibie RZGW Gliwice, w ramach kontynuacji i realizacji porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa, odbyło się spotkanie Dyrektorów Zakładów Karnych w Jastrzębiu Zdroju, Zabrzu, Wojkowicach oraz Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Podczas spotkania, Dyrektor RZGW Gliwice – Pan Artur R. Wójcik podpisał z w/w zakładami umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych. Zapisy umów określają szczegóły w zakresie zatrudnienia skazanych w pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice.

Wpisany przez Katarzyna Stryjek   
Więcej…
 
Spotkanie Rad GWRW: Małej Wisły i Górnej Odry

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry, Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz zaproszeni goście: Pan kpt. ż. ś. dr Jan Pyś /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/, Pan Mariusz Przybylski /Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu/, Pan mgr inż. Robert Pabian /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie/, Pan mgr inż. Hubert Wiśniewski /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec/ oraz Pan mgr inż. Grzegorz Sokołowski /Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu; Nadleśnictwo Rudziniec/ oraz Pan mgr inż. Stanisław Gruszczyński /kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice/.

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
Prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

W dniu 1 lutego 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przygotowaniu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Celem generalnym opracowania Strategii jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczanie się mieszkańców regionu i przewóz towarów przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
Spotkanie edukacyjne

SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DZIEĆMI


Przedszkole „U BUNI” w Będzinie


Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach

Na zaproszenie kierownictwa Prywatnego Przedszkola „U BUNI” w Będzinie w dniu 28 marca 2011 r. pogadankę na temat wody wygłosiła przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska. Dzieci wysłuchały informacji na temat właściwości wody, jej znaczenia w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowane zostały zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Przedszkolaki miały okazję przypomnieć sobie i utrwalić wiadomości dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie zabierali głos w dyskusji i dzielili się swymi przemyśleniami na tematy z zakresu zagadnień związanych z wodą.

Wpisany przez Ksenia Starzec -Wiśniewska   
Więcej…
 
Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa

Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach

Dnia 29 marca 2011 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennictwa w Katowicach płk. Mirosławem Gawronem a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mgr inż. Arturem R. Wójcikiem dotyczącego zatrudnienia skazanych do prac związanych z gospodarką wodną. Porozumienie jest konsekwencją podpisanego w dniu 24 marca 2011 r. porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Skazani zatrudnieni będą przy pracach związanych z gospodarką wodną na terenie RZGW Gliwice: - prace porządkowo- konserwacyjne, - wycinka drzew i zakrzaczeń, - usuwania skutków szkód powodziowych.

Wpisany przez Katarzyna Stryjek   
Więcej…
 
Dzień Wody 2011 - Woda dla miast

„DZIEŃ WODY 2011 - Woda dla miast”

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWAWCAMI I DZIEĆMI
Przedszkole Publiczne w Toszku

Na zaproszenie Dyrekcji Publicznego Przedszkola w Toszku w dniu 24 marca 2011 r. placówkę odwiedziła przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska /kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/.

Dzieci wysłuchały pogadanki na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowane zostały zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego.

Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na tematy z zakresu zagadnień związanych z wodą. Uwaga młodego audytorium została skierowana także na naczelne hasło Dnia Wody 2011 czyli problematykę zapewnienia WODY DLA MIAST.

Wpisany przez Ksenia Starzec -Wiśniewska   
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 20 z 21

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information