Home
11.04.2014
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2014 z dnia 10.04.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 22-04-2014r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

Wpisany przez Piotr Kołtowski   
Więcej…
 
O wodzie i żegludze na WaterWays Expo 2014r.

 WaterWays Expo 2014r.

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, gospodarka wodna, transport i turystyka. To tylko niektóre z tematów, jakie pojawiły się w czasie II Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014. Między 10 a 12 czerwca w bydgoskiej Hali Łuczniczka szerokie spectrum działalności zaprezentował również gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który wspólnie z Krajowym Zarządem i Regionalnymi Zarządami z całego kraju czynnie uczestniczył w Targach.

 WaterWays Expo 2014r.

Na naszym stoisku nie zabrakło materiałów promocyjnych, folderów i gadżetów promocyjnych. Można było również zobaczyć prezentacje multimedialne i zasięgnąć informacji o działalności oraz inwestycjach realizowanych przez RZGW w Gliwicach.
WaterWays to cykliczne wydarzenie, wspierające dialog w obrębie budowy infrastruktury, rewitalizacji i wykorzystania wód śródlądowych dla celów gospodarczych, turystycznych oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trzem dniom targów towarzyszyła II Międzynarodowa Konferencja i Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, w których uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych, armatorów, użytkowników dróg wodnych i innych podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną.

 

 

Wpisany przez Linda Hofman   
Więcej…
 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2014 z dnia 24.03.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

  1. Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 14-04-2014r.
    1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
    2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
    3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
    4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
Więcej…
 
Rusza dokończenie remontu zabytkowej śluzy Koźle!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał właśnie umowę na dokończenie prac remontowych zabytkowej śluzy Koźle. Remont śluzy przeprowadzi firma Skanska S.A., wykonawca wyłoniony w przetargu.
Przeprowadzone prace doprowadzą zabytkową śluzę do pełnej sprawności technicznej. Śluza Koźle zyska po remoncie nowe poszycie wrót górnych, zakonserwowane zostaną wrota dolne i górne, nowe będzie też ich uszczelnienie, a stare zasuwy zastąpią nowe - z napędem elektrycznym. Wykonawca przeprowadzi również m.in. odmulenie kanału odpływowego i dopływowego.
Wartość inwestycji to 1 562 847,80 zł brutto. Zakres robót został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2014 r.

Wpisany przez Linda Hofman   
 
Wspólnie o minimalizacji ryzyka powodziowego. RZGW w Gliwicach organizatorem warsztatów!

Centrum Operacyjne RZGW Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach organizuje warsztaty robocze pn. „Dobre praktyki w funkcjonowaniu Wydziałów minimalizujących ryzyko powodziowe i Centrów Operacyjnych oraz rola specjalistów ds. obronnych w czasie sytuacji kryzysowych”. Dwudniowe spotkanie, w którym udział wezmą specjaliści ds. obronnych oraz przedstawiciele Centrów Operacyjnych lub Wydziałów Ochrony Przeciwpowodziowej czy Prewencji Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, sąsiadujących z gliwickim organizatorem, odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca nad Zbiornikiem Pławniowice.
W czasie warsztatów, do udziału w których zaproszono przedstawicieli KZGW i RZGW w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu wymienią się doświadczeniami i informacjami, dotyczącymi zarządzania przeciwpowodziowego oraz innych sytuacji kryzysowych. Spotkanie będzie okazją, by omówić wzajemną współpracę sąsiadujących RZGW w momencie wystąpienia zagrożenia wezbraniem lub powodzią. Specjaliści poświęcą sporo uwagi zagadnieniom, mającym na celu minimalizowanie ryzyka powodziowego, takim jak: planowanie przestrzenne, uzgodnienia, wydawanie decyzji i udostępnianie informacji w sytuacjach kryzysowych. Centra Operacyjne poszczególnych uczestników przedstawią swoje czynności i organizację pracy w jej normalnym i kryzysowym trybie. Nie zabraknie też podsumowania podjętych działań i przebiegu sytuacji w czasie tegorocznego majowego wezbrania w dorzeczu Wisły i Odry.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - organizator warsztatów podkreśla, że takie spotkania mają duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka powodziowego mieszkańców zagrożonego terenu. W sytuacjach kryzysowych, kiedy liczy się sprawne i szybkie reagowanie, ważne jest, by odpowiednie instytucje, na których polegają mieszkańcy, działały najlepiej jak to potrafią. Warsztaty, takie jak te, organizowane przez RZGW w Gliwicach z pewnością przyczynią się do wypracowania jeszcze lepszych praktyk w funkcjonowaniu Wydziałów i Centrów Operacyjnych, minimalizujących ryzyko powodziowe. Wymiana doświadczeń i wzajemna wiedza o podejmowanych działaniach wpływa na wzrost wzajemnego zaufania instytucji względem siebie i społeczeństwa oraz doskonalenie sprawnego funkcjonowania.

Wpisany przez Linda Hofman   
 
28.11.2013
Zamknięcie sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 01-12-2013r. Armatorzy, których obiekty pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickiego.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
28.05.2014
Będziemy uczestnikiem II Międzynarodowych Targów WaterWays Expo 2014 w Bydgoszczy!


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach weźmie udział w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014, które odbędą się w dniach 10-12 czerwca w Bydgoszczy w Hali Łuczniczka. Gliwicki RZGW zaprezentuje się na wspólnym stoisku Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów z całej Polski. Spotkanie będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, pokazania szerokiego spectrum działalności, zwrócenia uwagi na aspekty wykorzystania wód śródlądowych dla realizacji potrzeb gospodarczych, turystycznych i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W czasie trzech dni Targów odbędą się również liczne konferencje.

Serdecznie zapraszamy!

Wpisany przez Linda Hofman   
Poprawiony: środa, 28 maja 2014 09:59
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
Informacja o wyborze - Licencje dostępowe CAL

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na 80 sztuk licencji Windows Sever CAL 2012 OLP NL Gov User CAL oraz 3 sztuki licencji Windows Server Remote Desktop Services CAL 2012 OLP NL Gov User CAL, zakończonym w dniu 6 czerwca br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

APN Promise S.A
ul. Kryniczna 2
03-934 Warszawa

Dziękujemy za złożone oferty

 
Wstrzymanie żeglugi przez śluzę Dzierżno na Kanale Gliwickim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego informuje, że w związku z czasowym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej przez firmę TAURON EnergiaPro S.A. dla śluzy Dzierżno w dniu 07-11-2013 r. w godzinach od 800 do 1500 nastąpi wstrzymanie żeglugi przez śluzę Dzierżno na Kanale Gliwickim.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
Kanał Gliwicki zaprasza! Od początku maja żegluga 7 dni w tygodniu!

Już od pierwszych dni maja Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpocznie żeglugę na Kanale Gliwickim. Szlak wodny będzie dostępny 7 dni w tygodniu, począwszy od 1 maja aż do 30 września. Na długości ok. 41 km, w obszarze 6 śluz RZGW będzie prowadził obsługę transportową i turystyczną. Oznacza to, że Kanał Gliwicki
w tym sezonie żeglownym będzie pełnił istotną rolę, obsługując podróżnych i barki transportowe. Dzięki otwarciu przeprawy również w weekendy, Kanał Gliwicki, zwłaszcza w lecie będzie atrakcją turystyczną dla mieszkańców całej aglomeracji.
Statki wożące turystów i barki transportowe będą mogły kursować po Kanale Gliwickim przez cały tydzień w godz. od 6.00 do 22.00. Dostępne dla ruchu będą wszystkie z 6 śluz, choć cztery z nich przechodzą modernizację. Prowadzone na nich prace nie utrudnią żeglugi.
Kanałem Gliwickim można popłynąć np. do pobliskich Pławniowic lub Dzierżna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wyruszyć w dalszy rejs np. do Wrocławia. Nie lada atrakcją, wcale nie tylko dla najmłodszych jest już samo śluzowanie na jednej ze śluz Kanału, dzięki któremu pokonuje się różnice wysokości na rzece. Również obserwacja przyrody będzie cennym doświadczeniem, a czas spędzony na łonie natury to przyjemność dla całej rodziny.
Przeprawę Kanałem Gliwickim umożliwia 6 śluz. Cztery z nich: śluza Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica obecnie przechodzą modernizację, która usprawni transport rzeczny na Odrze. RZGW w Gliwicach oczekuje również na dofinansowanie modernizacji śluzy Sławęcice i Nowa Wieś. Gliwicki Zarząd Gospodarki Wodnej ma w planach także pogłębienie i odmulenie dna Kanału, dzięki czemu możliwy będzie w szerokim wymiarze transport rzeczny.

Wpisany przez Linda Hofman   
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 15

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information