Home
02.03.2015
Regiony wodne Małej Wisły i Górnej Odry z projektami Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego spotkali się po raz pierwszy we wrześniu minionego roku, by wspólnie rozpocząć prace nad powstaniem projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. „Niezawodne plany”, jak nazywa się również PZRP, są opracowywane dla poszczególnych regionów wodnych w kraju i wyrażają spójną strategię zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekty PZRP dla obszarów Małej Wisły i Górnej Odry, które powstały pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie przechodzą przez proces konsultacji społecznych.
W miniony czwartek 19 oraz 26 lutego w czasie spotkań eksperckich dla obu regionów wodnych, administrowanych przez gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaangażowani przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali w Gliwicach i Katowicach na temat projektów planów, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę czy wczesne ostrzeganie. Ważny jest też katalog rozwiązań technicznych (inwestycji) i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi w regionie.

Wpisany przez Linda Hofman   
Więcej…
 
02.02.2015
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

Szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

Wpisany przez Piotr Kołtowski   
Poprawiony: poniedziałek, 02 lutego 2015 15:06
Więcej…
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
Wstrzymanie żeglugi przez śluzę Łabędy na Kanale Gliwickim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego informuje, że w związku z czasowym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej przez firmę TAURON EnergiaPro S.A. dla śluzy Łabędy w dniu 22-09-2014 r. w godzinach od 800 do 1700 nastąpi wstrzymanie żeglugi przez śluzę Łabędy na Kanale Gliwickim. Za utrudnienia przepraszamy.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
27.01.2015
Avast - Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
209 sztuk licencji Avast Endpoint Protection Suite

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie aktualizacji Licencji Avast Endpoint Protection Suite w formie jednego pliku/klucza z licencją na 209 użytkowników na 2 lata.

Wpisany przez Piotr Kołtowski   
Poprawiony: wtorek, 27 stycznia 2015 11:44
Więcej…
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
09.03.2015
Dyrektor RZGW Gliwice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod wydobywanie kruszywa naturalnego

Dyrektor RZGW Gliwice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod wydobywanie kruszywa naturalnego.


Szczegóły ogłoszenia.

Wpisany przez Piotr Szewel   
Poprawiony: środa, 11 marca 2015 08:54
 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 07/2014 z dnia 10.09.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
 1. Śluzy na Kanale Gliwickim
 2. Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. - codziennie w godz. 6:00 – 22:00

  Od dnia 1 października do końca sezonu nawigacyjnego – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 oprócz niedziel i świąt.

 3. Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi
Wpisany przez Marcin Nowak   
Więcej…
 
Z troską o jakość wód – konferencja regionalna aPGW

Poprawa stanu i jakości wszystkich wód oraz środowiska wodnego na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach była głównym tematem przewodnim, który towarzyszył konferencji regionalnej, poświęconej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Te kluczowe, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dokumenty planistyczne są opracowywane dla obszarów dorzeczy przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wraz z powstającymi równolegle prognozami oddziaływania na środowisko podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Plany Gospodarowania Wodami zawierają m.in. charakterystykę obszaru danego dorzecza, wykaz obszarów chronionych, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanowionych celów środowiskowych i możliwościach odstępstw, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

Wpisany przez Linda Hofman   
Więcej…
 
Na rzece Odrze utrzymują się wysokie stany wodowskazowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że na rzece Odrze utrzymują się wysokie stany wodowskazowe i związane z nimi duże „uciągi” wody. Fala wezbraniowa niesie ze sobą również duże ilości zanieczyszczeń. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej poruszający się na otwartych odcinkach szlaku żeglownego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwości techniczne sprzętu, posiadane kwalifikacje i znajomość szlaku. Dodatkowo informujemy, że w przypadku pogorszenia się sytuacji hydrologicznej na rzece w każdej chwili mogą być zamykane kolejne odcinki drogi wodnej. Powyższa sytuacja musi być uwzględniana przez załogi w planach rejsów. Przypominamy jednocześnie, że w momencie przekroczenia WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym następuje automatyczny zakaz żeglugi na danym odcinku szlaku żeglownego.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
11.02.2015
Spotkania konsultacyjne „niezawodnych planów”

W ramach rozpoczętych 22 grudnia minionego roku konsultacji społecznych projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w całym kraju odbywają się konferencje i spotkania konsultacyjne. W ich trakcie można wyrazić swoją opinię, wziąć udział w dyskusji i skorzystać z objaśnień ekspertów w zakresie PZRP.
Taka możliwość będzie również w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły, administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wszystko za sprawą spotkań konsultacyjnych, które odbędą się 19 lutego w Gliwicach dla regionu wodnego Górnej Odry oraz 26 lutego w Katowicach dla regionu wodnego Małej Wisły. Podczas spotkań konsultacyjnych będą obecni eksperci zaangażowani w opracowanie planów, co pozwoli na swobodną wymianę opinii i dyskusję na ten temat. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w różnych formach konsultacji społecznych projektów PZRP, nazywanych również niezawodnymi planami, znajdują się na www.powodz.gov.pl.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Wpisany przez Linda Hofman   
Poprawiony: środa, 11 lutego 2015 12:16
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
Wstrzymanie żeglugi przez śluzę Dzierżno na Kanale Gliwickim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego informuje, że w związku z czasowym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej przez firmę TAURON EnergiaPro S.A. dla śluzy Dzierżno w dniu 26-08-2014 r. w godzinach od 800 do 1400 nastąpi wstrzymanie żeglugi przez śluzę Dzierżno na Kanale Gliwickim.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 19

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information