Zamówienia publiczne

 

logobanerek

Home
Zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z koniecznością realizacji zadania pn. „Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn –Koźle” od m-ca lipca 2013 r. nastąpi zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle w km 95+540 rzeki Odry.

Dokładne terminy zamknięcia oraz ponownego otwarcia zabytkowej śluzy Koźle zostaną podane w odrębnym komunikacie po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą robót.

Prosimy wszystkich armatorów i użytkowników drogi wodnej o uwzględnienie powyższego faktu w swoich planach żeglugowych.

 
20.11.2012
Usługi Konsultanta Kontraktu - Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz

Rzeczpospolita Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Wezwanie do wyrażenia zainteresowania
Nr Ident. Projektu P086768
Usługi Konsultanta Kontrakt Nr ORFPP A3-2
Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz.


Niniejsze Wezwanie do Wyrażenia Zainteresowania następuje po Ogłoszeniu o przetargu otwartym (GPN) opublikowanym w Development Business Narodów Zjednoczonych w dniu 6 października 2008.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Pożyczki i Pomoc na wdrożenie Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w kwocie wynoszącej razem 505 milionów euro. Projekt jest finansowany pożyczką z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), pożyczką z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) i środkami z Funduszu Spójności UE

Wpisany przez Elżbieta Plucińska   
Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2012 14:50
Więcej…
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2013 z dnia 09.05.2013 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

Więcej…
 
GIS Day 2012 w Sosnowcu

14 listopada 2012 r. obchodzono GIS Day. Jednym z tegorocznych organizatorów był Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentująca RZGW w Gliwicach pani Dorota Popiołkiewicz–Blarowska wystąpiła z prezentacją na temat baz danych przestrzennych prowadzonych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

GIS Day powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany jest na świecie od roku 1987. Uczestnicy GIS Day są zapoznawani z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej, pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach http://gisday.us.edu.pl oraz www.esri.pl

Wpisany przez Dorota Popiołkiewicz–Blarowska   
 
Notatka z zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach Konkursu Sołectwo Przyjazne Środowisku

W dniu 6 listopada 2012 r. odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach Konkursu  „Sołectwo Przyjazne Środowisku” organizowanego przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w których udział wzięli przedstawiciele RZGW Gliwice.

Notatkę ze spotkania mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

Wpisany przez Ksenia Starzec Wiśniewska   
 
Wstrzymanie żeglugi przez śluzę Sławiecice

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie -Koźlu informuje, o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej przez TAURON DYSTRYBUCJA dla Śluzy Sławięcice w dniach 11-04-2013 oraz 12-04-2013 w godzinach od 800 do 1400. W związku z powyższym konieczne jest wstrzymanie żeglugi w wyznaczonych godzinach prze śluzę Sławięcice na Kanale Gliwickim.

 

 
Seminarium Naukowo-Techniczne: „ZJAWISKO SUSZY – ZAGROŻENIA I PROBLEMY”

W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt.: „Zjawisko suszy – zagrożenia i problemy”.

 

Notatkę ze spotkania mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

Wpisany przez Ksenia Starzec-Wiśniewska   
 
Otwarcie żeglugi na Kanale Gliwickim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otwiera dla żeglugi z dniem 08-04-2013 r.:

  • Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180cm.
  • Odcinek rzeki Odry w km 98+100 – 98+600 z głębokością tranzytową 180cm.
  • Kanał Kędzierzyński z głębokością tranzytową 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

Śluzowania jednostek pływających na Kanale Gliwickim będą mogły odbywać się codziennie w godzinach od 600 do 2200, bez niedziel i świąt.

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2013 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 
Kampania informacyjna nt

opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 

foto galeria

W dniu 17.10. br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizował i poprowadził konferencję w ramach:

 

„Kampanii informacyjnej nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: służb mundurowych, stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowcy z województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego. Omówiono terminarz i cele wykonania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zarządzanym przez tutejszy Zarząd.

 

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na specyfikę regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły oraz na problemy z tym związane takie jak np. szkody górnicze w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej.

 

Wszyscy zgromadzeni wyrazili chęć współpracy we wdrażaniu zapisów Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE) i ustawy Prawo wodne, a tym samym w wykonaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

 

Więcej…
 
Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim z dniem 10-12-2012 r. z uwagi na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne – zalodzenie koryta Kanału Gliwickiego.

Od 12-12-2012 r. rozpoczniemy prace związane z konserwacją i przygotowaniem obiektów hydrotechnicznych do sezonu zimowego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 12

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information