Zamówienia publiczne

 

logobanerek

 

logo

Home
25.06.2013
Zapytanie Ofertowe: zakup metalowych szaf aktowych

Zapytanie Ofertowe

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu - Zbiornik Racibórz Dolny, składa Zapytanie Ofertowe na realizację zadania obejmującego zakup metalowych szaf aktowych wraz z dostawą i wniesieniem przedmiotu zamówienia.

Przedstawiamy zakres zadania

Wyniki zapytania ofertowego na dostawę szaf metalowych

Wpisany przez Joanna Świtlińska   
 
Utrudnienia na szlaku żeglownym

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z pracami na jazie w Januszkowicach (w administracji RZGW we Wrocławiu) wymagającymi dużych zmian piętrzenia wody, mogą występować na Odrze skanalizowanej będącej w administracji RZGW w Gliwicach wahania piętrzenia i przepływów wody. Załogi wszystkich jednostek nawigujących na tym akwenie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o kontaktowanie się z odpowiednimi stopniami wodnymi i sprawdzanie sytuacji hydrologicznej na odcinku, na którym zamierzają uprawiać żeglugę.

 
Zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle w km 95+540 rzeki Odry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z koniecznością realizacji zadania pn. „Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn –Koźle” od 10 lipca do 12 grudnia 2013 r. nastąpi zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle w km 95+540 rzeki Odry. W przypadku skrócenia czasu remontu przez Wykonawcę robót, zabytkowa śluza Koźle zostanie udostępniona dla żeglugi we wcześniejszym terminie o czym poinformujemy odrębnym komunikatem. Prosimy wszystkich armatorów i użytkowników drogi wodnej o uwzględnienie powyższego faktu w swoich planach żeglugowych.

 
Podpisanie umowy na realizację zadania "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec".

zdjecie

W dniu 22.01.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał z firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Generała J. Zajączka 9, umowę na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec” w ramach projektu: "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość podpisanej umowy wynosi 32 680 676,46 zł brutto.

Projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach Priorytetu VII, Działania 7.5. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa i modernizacja 4 śluz Kanału Gliwickiego: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Prace budowlane mają zakończyć się w 2015 roku.

 

Wpisany przez Jarosław Smyłła   
 
Notatka z dnia 11.12.2012 ze Wspólnego Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry

zdjęcie ze spotkania

 

W dniu 11 grudnia 2012 r, w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry.

 

 

 

 

 

 

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
Obwieszczenie o udostępnieniu do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKTU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO oraz PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla kontraktu na roboty A1 „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie

 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 14.12.2012

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01) instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW w Gliwicach) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO oraz PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla kontraktu na roboty A1 „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”.

 

 

Wpisany przez Augustyn Bombała   
Więcej…
 
Zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w związku z koniecznością realizacji zadania pn. „Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn –Koźle” od m-ca lipca 2013 r. nastąpi zamknięcie ruchu żeglugowego przez zabytkową śluzę Koźle w km 95+540 rzeki Odry.

Dokładne terminy zamknięcia oraz ponownego otwarcia zabytkowej śluzy Koźle zostaną podane w odrębnym komunikacie po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą robót.

Prosimy wszystkich armatorów i użytkowników drogi wodnej o uwzględnienie powyższego faktu w swoich planach żeglugowych.

 
Uzyskanie pozwolenia na realizację Zbiornika Racibórz Dolny

 

zdjecie

W dniu 26 listopada 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji wydania przez Wojewodę Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka pozwolenia na budowę Zbiornika Racibórz Dolny. Wojewoda przekazał dokumenty na ręce Tomasza Cywińskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Znaczenie obiektu dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry jest kluczowe stanowi on jeden z głównych elementów rządowego "Programu dla Odry 2006".

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Witolda Krochmala, przewidywana wartość budowy zbiornika zamknie się w kwocie 259,1 mln euro.

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski wystosował do uczestników uroczystości list, w którym czytamy m.in.:: "Dzięki powstaniu zbiornika Racibórz system ochrony przeciwpowodziowej województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego będzie w stanie skutecznie powstrzymać żywioł ocalając życie i zabezpieczając mienie ludzkie przed zniszczeniem. (…)

 

Więcej…
 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2013 z dnia 09.05.2013 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

Więcej…
 
20.11.2012
Usługi Konsultanta Kontraktu - Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz

Rzeczpospolita Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Wezwanie do wyrażenia zainteresowania
Nr Ident. Projektu P086768
Usługi Konsultanta Kontrakt Nr ORFPP A3-2
Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz.


Niniejsze Wezwanie do Wyrażenia Zainteresowania następuje po Ogłoszeniu o przetargu otwartym (GPN) opublikowanym w Development Business Narodów Zjednoczonych w dniu 6 października 2008.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Pożyczki i Pomoc na wdrożenie Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w kwocie wynoszącej razem 505 milionów euro. Projekt jest finansowany pożyczką z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), pożyczką z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) i środkami z Funduszu Spójności UE

Wpisany przez Elżbieta Plucińska   
Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2012 14:50
Więcej…
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 13

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information