Home
01.04.2015
Informacja o wyniku postępowania przetargowego w trybie CQS

Informacja o wyniku postępowania przetargowego w trybie CQS na:

„Świadczenie usług konsultingowych obejmujących usługi prawne i wsparcie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Biura Wdrażania Projektu w Raciborzu w związku z realizacją prac określonych w Umowie Pożyczki nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju”.

1.    Wybrany oferent:

Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice

Uzasadnienie: Oferta Kancelarii Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Wpisany przez Grażyna Stabla   
Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2015 09:56
Więcej…
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
otwarcie szlaku na Odrze 27-05-2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z dniem 27-05-2014 r. roku od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi odcinek Odry od km 55+000 do 98+600 - z głębokością tranzytową 100 cm. Ze względu na znajdujące się w korycie rzeki Odry konary drzew wszystkie jednostki nawigujące na tym odcinku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Wpisany przez Marcin Nowak   
 
Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

„Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na dzierżawy nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/orzgw/gospodarka-nieruchomociami-skarbu-pastwa/oddawanie-nieruchomoci-w-dzieraw

 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2014 z dnia 12.05.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. 1) Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
Wpisany przez Marcin Nowak   
Więcej…
 
Nasze regiony wodne mają już projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy!

Choć ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie są niczym nadzwyczajnym w klimacie Polski, eksperci w ostatnim czasie wskazują na zwiększenie częstotliwości ich występowania. Jednym z takich zjawisk jest susza. Co więcej, ze względu na złożoność, zalicza się ją do szczególnie uciążliwych. Skutki suszy są bowiem odczuwalne nawet przez kilka lat, a symptomy występowania często dają o sobie znać zbyt późno. Stąd tak ważne jest, by susze poznać i identyfikować oraz zapobiegać ich ewentualnym konsekwencjom jak najlepiej. Służyć temu będą powstające właśnie Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
Takie dokumenty, mające na celu identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych przez występowanie okresów suchych oraz opracowanie scenariusza działań, łagodzącego negatywny wpływ suszy, powstają dla wszystkich regionów wodnych w kraju i prace nad nimi, zgodne z nową metodyką KZGW w Warszawie realizowane są również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po raz pierwszy w kraju eksperci w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki zmierzyli się z zagadnieniami towarzyszącymi suszy w tak szerokim i interdyscyplinarnym zakresie, a o efektach swojej pracy dyskutowali wraz z zainteresowanymi przedstawicielami władz samorządowych, licznych instytucji i środowisk w czasie spotkań wspierających proces konsultacji społecznych projektów Planów. 10 i 11 marca w Gliwicach i Katowicach uczestnicy konferencji poznali analizy rozkładu zagrożenia suszą na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach a także zaproponowany katalog działań, których realizacja zminimalizuje skutki ewentualnej suszy.
Biorąc pod uwagę rozliczne czynniki eksperci zaproponowali zbiór działań technicznych (inwestycji krótko i długotrwałych) oraz nietechnicznych (również krótko i długotrwałych), których realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy. Wśród proponowanych w projektach Planów rozwiązań znalazły się m.in.: zwiększenie retencji leśnej i na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych, budowa małych zbiorników retencyjnych w pobliżu pól uprawnych, budowa sieci kanałów, stworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy, opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych.
Projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki są dostępne na stronie internetowej www.suszagliwice.mggp.com.pl. Korzystając z formularza uwag, zamieszczonego na stronie można zgłaszać swoje wnioski, dotyczące Planów do 13 maja br. Wypełniony formularz można również złożyć w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. H. Sienkiewicza 2.

Wpisany przez Linda Hofman   
Więcej…
 
11.04.2014
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2014 z dnia 10.04.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 22-04-2014r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia

Wpisany przez Piotr Kołtowski   
Więcej…
 
02.03.2015
Regiony wodne Małej Wisły i Górnej Odry z projektami Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego spotkali się po raz pierwszy we wrześniu minionego roku, by wspólnie rozpocząć prace nad powstaniem projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. „Niezawodne plany”, jak nazywa się również PZRP, są opracowywane dla poszczególnych regionów wodnych w kraju i wyrażają spójną strategię zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekty PZRP dla obszarów Małej Wisły i Górnej Odry, które powstały pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie przechodzą przez proces konsultacji społecznych.
W miniony czwartek 19 oraz 26 lutego w czasie spotkań eksperckich dla obu regionów wodnych, administrowanych przez gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaangażowani przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali w Gliwicach i Katowicach na temat projektów planów, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę czy wczesne ostrzeganie. Ważny jest też katalog rozwiązań technicznych (inwestycji) i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi w regionie.

Wpisany przez Linda Hofman   
Więcej…
 
KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2014 z dnia 24.03.2014 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Planowany termin otwarcia sezonu nawigacyjnego 2014 r. : 14-04-2014r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
Więcej…
 
16.06.2014
(12-14)_inf. o wyborze oferty_Opracowanie programu redukcji fosforu
Gliwice,  16.06. 2014 r.
EZ/ ZD/ZG -370- 12 /14                            


WG   ROZDZIELNIKA


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Opracowanie programu redukcji fosforu dla obszaru działania RZGW Gliwice”
- została wybrana oferta  złożona  przez:
Instytut  Podstaw Inżynierii  Środowiska 
Polskiej  Akademii  Nauk
41-819    Zabrze
ul. M. Skłodowskiej Curie  34
cena ofertowa   235 000 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest jedyną złożoną w przetargu,  w ocenie końcowej uzyskała maksymalną liczbę punktów, jest  więc ofertą najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1) a ustawy Pzp.ROZDZIELNIK:

1)    Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
Polskiej  Akademii  Nauk                    fax: 32/ 271-74-70 
41-819       Zabrze
ul. M. Skłodowskiej Curie  34

2)      Strona internetowa RZGW Gliwice
3)      tablica ogłoszeń     RZGW Gliwice
4)      ZD/ZG – w miejscu
5)      EZ -  a/a

Wpisany przez Elżbieta Plucińska   
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
09.03.2015
Dyrektor RZGW Gliwice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod wydobywanie kruszywa naturalnego

Dyrektor RZGW Gliwice ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod wydobywanie kruszywa naturalnego.


Szczegóły ogłoszenia.

Wpisany przez Piotr Szewel   
Poprawiony: środa, 11 marca 2015 08:54
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 18

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information