Zamówienia publiczne

 

logobanerek

Home
Kampania informacyjna nt

opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 

foto galeria

W dniu 17.10. br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizował i poprowadził konferencję w ramach:

 

„Kampanii informacyjnej nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: służb mundurowych, stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowcy z województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego. Omówiono terminarz i cele wykonania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zarządzanym przez tutejszy Zarząd.

 

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na specyfikę regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły oraz na problemy z tym związane takie jak np. szkody górnicze w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej.

 

Wszyscy zgromadzeni wyrazili chęć współpracy we wdrażaniu zapisów Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE) i ustawy Prawo wodne, a tym samym w wykonaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

 

Więcej…
 
Komunikat Śluza Dzierżno oraz Śluza Sławięcice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z rozpoczęciem inwestycji „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – Śluza Dzierżno oraz Śluza Sławięcice , od dnia 08-11-2012r. do 31-03-2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim w obrębie wymienionych śluz. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 
27.07.2012
Wykład i zajęcia warsztatowe "Ekolokalny wolontariat"

Na zaproszenie Klubu Gaja przedstawicielki RZGW Gliwice przedstawiły informację: „Procesy planistyczne w ramach gospodarowania wodami w Polsce – na przykładach doświadczeń z Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry” oraz przeprowadziły zajęcia praktyczne – w formie warsztatów.

Zachęcamy do pobrania plików z naszego serwera PDF.

Wpisany przez Ksenia Starzec-Wiśniewska   
Poprawiony: piątek, 27 lipca 2012 08:56
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 
Wyjazdowe posiedzenie RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY i GÓRNEJ ODRY

oraz STAŁYCH KOMISJI ds. UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA przy RADACH GWRW MW i GOz udziałem GOŚCI

w formie rejsu po Kanale Gliwickim, 
28 czerwca 2012 r.


SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU:


„DAMEN SHIPYARDS KOŹLE” SP. Z O.O


oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 

Wpisany przez Ksenia Starzec-Wiśniewska   
Więcej…
 
Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego przy tych Radach

W dniu 17 kwietnia 2012r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

 

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
Zawiadomienie o przyznaniu zamówienia w trybie QCBS

Nazwa projektu: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Kraj: Polska

Numer projektu: 7436-POL

NADZÓR BUDOWLANY, WŁĄCZNIE Z WYKONYWANIEM FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU I USŁUGAMI ZARZĄDZANIA KONTRAKTEM W RAMACH PROJEKTU BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO RACIBÓRZ DOLNY NR KONTRAKTU ORFPP-A3-2

Więcej informacji

Wpisany przez Joanna Świtlińska   
 
Spotkanie Prezydiów Rad Spotkanie Prezydiów Rad i Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej i Środkowej Odry oraz ekspertów z dziedziny gospodarki wodnej

W dniu 16 kwietnia 2012 r. w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach odbyło się spotkanie Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej i Środkowej Odry oraz ekspertów z dziedziny gospodarki wodnej.

Sprawozdanie z spotkania

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
 
Informacja

W dniu 27 marca 2012 roku na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach. Zajęcia były kolejną realizacją działań wynikających z porozumienia o współpracy pomiędzy RZGW Gliwice a SPAP Katowice. Zajęcia prowadzili Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Pan Marcin Nowak i Główny Specjalista ds. Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Pan Janusz Majewski. Tematem zajęć było zapoznanie funkcjonariuszy z obiektami hydrotechnicznymi pod kątem praktycznego działania policji na obiektach, terenie i na wodzie w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Zdaniem przedstawicieli obydwu instytucji, wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne podnoszą na wyższy poziom wyszkolenie pracowników obydwu służb.

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
 
19.03.2012
Światowy Dzień Wody 2012

22 marca 2012r. obchodzić będziemy 19. Światowy Dzień Wody.

W tym roku hasło Światowego Dnia Wody to:

"Bezpieczeństwo Wody i Żywności"


Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem podjęcia tych działań był fakt, iż ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Wpisany przez Ksenia Starzec-Wiśniewska   
Więcej…
 
Wspólne Posiedzenie

Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz
Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego przy tych Radach


 

W dniu 21 lutego 2012r. w Urzędzie Miasta w Tychach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

Obrady otworzył Pan mgr inż. Andrzej Siudy /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W spotkaniu wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach oraz zaproszeniu goście.

Głos zabrał Pan Mieczysław Podmokły – Z-ca Prezydenta ds. Infrastruktury, który w imieniu Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Urzędu Miasta w Tychach przedstawił informację na temat działalności Urzędu związanej z gospodarka wodno-ściekową.

 

 

 

Wpisany przez Kornelia Ożóg   
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information