banerek

Home O RZGW Obiekty RZGW Gliwice Zbiornik Racibórz Zbiornik Racibórz - krótka informacja
23.04.2010
Zbiornik Racibórz - krótka informacja

Zbiornik Racibórz - krótka informacja

 

Zbiornik Racibórz - zbiornik o długiej historii, został uznany za priorytetowe zadanie zarówno Generalnej strategii ochrony Górnej i Środkowej Odry jak również Wieloletniego programu Program dla Odry – 2006, który został uchwalony w formie ustawy w czerwcu 2001 roku.

Po 1945 roku powstało kilka dalszych koncepcji zbiornika Racibórz o piętrzeniach sięgających granicznego odcinka Odry i ujściowego odcinka Olzy. Skala inwestycji zbiornika Racibórz okazała się - jak na ówczesne polskie warunki - ogromna i przekraczająca aktualne możliwości jej sfinansowania w normalnych cyklach realizacyjnych.

Dzięki takiemu postępowaniu, noszącemu wyraźne znamiona rekultywacji w kierunku wodnym i rolnym terenów zdewastowanych eksploatacją kruszywa, otwierają się możliwości maksymalizowania pojemności zbiornika retencyjnego równolegle z prowadzeniem pełnej rewaloryzacji terenów rolnych, leśnych i zasiedlonych na jego obrzeżach.

Koncepcja z lat siedemdziesiątych przewiduje budowę dwuczęściowego zbiornika (Zbiornik Racibórz Górny i Zbiornik Racibórz Dolny), przystosowanego do żeglugi śródlądowej, docelowo w klasie odpowiadającej parametrom projektowanego Kanału Odra - Dunaj. Zakładano, że docelowa pojemność obu zbiorników po całkowitym wyeksploatowaniu kruszyw może osiągnąć 400 mln m3.

Po wielkiej powodzi z 1997r. zrewidowano szereg przyjmowanych dawniej założeń, uznając, że główną funkcją tego zbiornika powinna stać się ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry od Raciborza do Wrocławia i temu celowi podporządkowana jest aktualna koncepcja rozwoju projektu Racibórz.

W koncepcji tej zakłada się trzy etapy budowy zbiornika:

Etap I - zrealizowana obecnie budowa polderu „Buków” o powierzchni około 8 km2 i pojemności maksymalnej 50 mln m3. Zakończenie inwestycji nastąpiło we wrzesiniu 2002r. Polder zapewnia redukcję najwyższych fal powodziowych o 10 - 14%.

Etap II - budowa w ciągu najbliższych 5 - 6 lat suchego zbiornika p.powodziowego „Racibórz Dolny” o pojemności 170 mln m3 przy aktualnej topografii terenu. Zbiornik zapewnia redukcję fali powodziowej z 1997r. Q=3120 m3/sek do wielkości 1538 m3/sek przy dysponowaniu 48 godzinną prognozą dopływu lub do wielkości około 1800 m3/sek przy 24 godzinnej prognozie dopływu do zbiornika.

Etap III -przekształcenie suchego zbiornika „Racibórz Dolny” w zbiornik wielofunkcyjny o pojemności powodziowej jak w etapie II oraz pojemności użytkowej 100 – 150 mln m3 służącej głównie do wyrównania przepływów niżówkowych, poprawy warunków żeglugowych na Odrze środkowej, energetycznego wykorzystania stopnia wodnego, rekreacji itp. Przyjmuje się, że realizacja tego etapu projektu będzie możliwa za około 40 – 50 lat po zakończeniu eksploatacji żwirów, zalegających w czaszy zbiornika. Kształt przestrzenny rozwiązania docelowego zbiornika, przesądzony zostanie na etapie II, natomiast uzgodnione dotychczas ze stroną czeską maksymalne piętrzenie w zbiorniku na rzędnej 195.18 m npm może podlegać ewentualnym negocjacjom. W chwili obecnej nie ma potrzeby definiowania programu inwestycyjnego dla etapu III.

Dla II etapu realizacji inwestycji, w grudniu 1998r. opracowana została przez „Hydroprojekt” Sp. z o.o. w Warszawie „Koncepcja Programowo-Przestrzenna przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny”. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem materiałów w celu uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie budowy zbiornika.


 

Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 09:15
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information