banerek

Home O RZGW Jednostki terenowe Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach
26.04.2010
Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach

zdjęcie siedziby Zarządu Zlewni Przemszy

W zlewni rzeki Przemszy w roku 1977 został założony Inspektorat Eksploatacji Wód z siedzibą w Będzinie jako terenowa jednosta byłej Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pierwszym kierownikiem Inspektoratu był inż. Adam Siekierka, później inż. Józef Hans, inż. Klara Siekierka. Od 01.01.1992 roku Inspektorat został przeniesiony do Przeczyc, kierownikiem został mgr inż. Wojciech Zięba.

W skład Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Nadzór Wodny w Będzinie,
 • Zespół Zbiorników Przeczyce-Pogoria III.

Skład osobowy Inspektoratu przedstawia się następująco:

 • kierownik Inspektoratu
 • inspektor nadzoru inwestorskiego - 1 osoba
 • st. inspektor d/s finansowych - 1 osoba
 • st. inspektor d/s administracyjnych - 1osoba
 • specjalista d/s wywłaszczeń - 1 osoba

Skład osobowy Nadzoru Wodnego w Będzinie:

 • kierownik Nadzoru Wodnego
 • konserwator budowli wodnej - 6 osób

Skład osobowy Zespołu Zbiorników Wodnych Przeczyce-Pogoria III:

 • kierownik Zespołu Zbiorników
 • operator zapory - 2 osoby
 • operator pompowni - 2 osoby
 • mechanik - 1 osoba
 • elektryk - 1 osoba
 • konserwator budowli wodnej - 1 osoba

Ogółem Inspektorat Przeczyce liczy 19 osób

Do podstawowych zadań Inspektoratu należą:

 • utrzymanie rzek i zbiorników wodnych
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją robót remontowych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych rzek, budowli wodnych i obiektów hydrotechnicznych
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawie prawa wodnego na wodach, utrzymania porządku na terenach przyległych do zbiorników i rzek
 • współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w czasie przejścia wielkich wód z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz z Gminnymi i Powiatowymi Wydziałami Zarządzania Kryzysowego
 • prowadzenie ewidencji cieków i budowli wodnych oraz spraw własnościowych związanych z terenami zajętymi przez rzeki i obwałowania
Wpisany przez Paweł Pistelok   
Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 09:50
 
Pobierz w formacie PDF Pobierz w formacie PDF Drukuj stronę Drukuj stronę Wyślij e-mailem Wyślij e-mailem W górę
 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone. Aby przeczytać więcej informacji o plikach cookies zobacz stronę: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information