Drukuj

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br.


W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna. Nagroda będzie jednocześnie wynagrodzeniem za opracowanie Księgi znaku logo Wód Polskich, projektu wizytówek dla pracowników oraz wzoru oficjalnych papierów listownych dla nowej instytucji. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (szczegóły w regulaminie). Graficy zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z zakresem działań Wód Polskich i charakterem tej instytucji na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstanie 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Nowa instytucja, jako państwowa osoba prawna, będzie odpowiedzialna za gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej staną się jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/374-konkurs-na-logo-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.