Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 3955

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry. W ramach projektu planowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) na Odrze, celem którego jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 1,3 mln ludności zamieszkującej na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Preumowa
Preumowa dla projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” została podpisana w dniu 23.11.2015 r., co pozwoliło na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Umowa o Dofinansowanie
Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w II priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 29.06.2016 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.02.01.00-00-0003/16-00 o dofinansowanie projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 997 722 909,96 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020) to 417 040 000 PLN.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.