Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 5616

 

 

Nazwa zadania Pre-umowa
Umowa o Dofinansowanie nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Płatność UE w zł
od do
Trwające
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II  

POIS.03.02.00-00-
0003/16-00

 z dnia

20.12.2016 r.

2016 2021 72 336 679,15 POIiŚ 2014-2020 61 486 177,27
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Faza II  

POIS.03.02.00-00-
0001/16-00

 z dnia

23.03.2016 r.

2016 2019 50 528 662,99 POIiŚ 2014-2020 38 024 318,84
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

z dnia

23.11.2015 r.

POIS.02.01.00-00-
0003/16-00

 z dnia

29.06.2016 r.

2007 2020 1 997 772 909,96 POIiŚ 2014-2020 417 040 000,00
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I

POIS.7.5.060/ 08-00

 z dnia

08.09.2008 r.

POIS.03.02.00-00-
0005/16-00

z dnia

28.07.2017 r.

2014 2021 109 762 415,40 POIiŚ 2014-2020 93 210 715,59
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woj. opolskie (etap II)

POIS.3.2-25/ 16-00_P

 z dnia

20.07.2016 r.

  2017 2023 140 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 119 000 000,00
Modernizacja 3 śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

POIS.3.2-27/ 16-00_P

z dnia

20.07.2016 r.

 

2016 2022 185 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 157 250 000,00
Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

POIS.3.2-28/ 16-00_P

 z dnia

20.07.2016 r.

  2017 2022 135 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 114 750 000,00
Zrealizowane
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej

POIS.7.5.064/ 08-00

z dnia

09.09.2008 r.

POIS.07.05.00-00-
003/10-00

z dnia

27.09.2011 r.

2008 2015 121 645 574,94 POIiŚ 2007-2013 97 837 245,73
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II - prace przygotowawcze

POIS.7.5.323/ 13-00

 z dnia

29.10.2013 r.

POIS.07.05.00-00-
008/14-00

 z dnia

20.11.2014 r.

2009 2015 6 268 142,36 POIiŚ 2007-2013 1 999 987,89
Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze

POIS.7.5.333/ 14-00

 z dnia

11.08.2014 r.

POIS.07.05.00-00-
012/15

 z dnia

16.07.2015 r.

2015 2015 1 303 406,40 POIiŚ 2007-2013 1 107 895,44

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.