Drukuj
Kategoria: NFOŚiGW
Odsłony: 10193

Zadania finansowane ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

 logo

 

Nazwa zadania Umowa nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Wysokość dotacji w zł
od do
Trwające
Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder) – Podkomponent A1 345/2013/Wn-12/ GW-ZB/D z dnia 17.06.2013 r. 2013 2020 987 881 146,40 NFOŚiGW 41 600 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – Etap I - Zbiornik Przeczyce 455/2012/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 08.06.2012 r. 2012 2018 28 607 714,04 NFOŚiGW 28 607 710,54

Zrealizowane

Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy: 1. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Kłodnicy w km 27+900; 2. Jazu klapowego na rzece Kłodnicy w km 41+900; 3. Jazu segmentowo-klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100. 979/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2016 4 386 845,33 NFOŚiGW 4 386 845,28
Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy

983/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r.

2014 2015 2 196 124,24 NFOŚiGW 2 182 287,00
Odbudowa jazu klapowego w km 16+730 Kanału Gliwickiego, woj. opolskie 981/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2015 1 351 525,74 NFOŚiGW 1 351 525,00
Odbudowa i remont jazu klapowego na Nowej Odrze pod mostem drogowym w Kędzierzynie-Koźlu, woj. opolskie 978/2013/Wn-12/ GW-RR/D z dnia 31.12.2013 r. 2014 2015 1 568 370,39 NFOŚiGW 1 568 369,67
Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku w obrębie zlewni rzeki Białej 290/2011/Wn-12/ NZ-WA-SP/D z dnia 05.07.2011 r. 2011 2013 9 223 217,28 NFOŚiGW 9 130 204,14
Remont ubezpieczenia skarp brzegowych oraz zabudowa wyrw Nowej Odry w Kędzierzynie-Koźlu – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 682/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 531 504,04 NFOŚiGW 531 504,04
Remont stopnia rzeki Brennica w km 3+095, m. Górki Wielkie – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 681/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 249 998,38 NFOŚiGW 249 998,38
Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej, km 16+700 – 16+950, m. Bielsko-Biała – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 680/2010/Wn-12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2013 1 126 372,52 NFOŚiGW 1 126 372,52
Remont koryta rzeki Rudy w km 36+500 – 37+500 wraz z remontem stopnia w km 37+000, msc. Rybnik – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 679/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 479 796,00 NFOŚiGW 479 796,00
Remont obwałowania i udrożnienie koryta Kanału Kłodnickiego w km 0+000 – 3+300, msc. Kędzierzyn-Koźle – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 678/2010/Wn8/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2011 565 218,30 NFOŚiGW 565 218,30
Remont rzeki Piotrówki w km 14+300 – 19+000, m. Marklowice, Zebrzydowice – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 677/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 4 018 162,24 NFOŚiGW 4 018 162,24
Remont ubezpieczeń prawego brzegu rzeki Odry w km 71+700 – 77+000, m. Dziergowice, Lubieszów – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 676/2010/Wn8/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 11 075 087,24 NFOŚiGW 11 075 087,24
Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej w km 15+200 – 15+400, m. Bielsko-Biała – Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. 675/2010/Wn12/ NZ-WA-SP/D z dnia 16.12.2010 r. 2011 2012 595 364,54 NFOŚiGW 595 364,54
Usuwanie skutków powodzi w celu poprawy bezpieczeństwa na rzece Białej w km 17+200 - 17+900 w m. Bielsko-Biała, woj. śląskie 683/2009/Wn-12/ NZ-LZ-SP/D z dnia 02.12.2009 r. 2010 2012 1 280 789,58 NFOŚiGW 1 280 789,58

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.