banerek

Obwód rybacki rzeki Olza – nr 1

 

Obwód obejmuje wody rzeki Olza na odcinkach rzeki biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:

  • od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Jasnovce,
  • wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 40+980 – km 25+800, od km 12+750 – km 8+570 i od km 5+850 – km 0+000 wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Użytkownik

O PZW Katowice

Adres

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 35

Tel. 032 203 81 12