banerek

Obwód rybacki rzeki Ruda – nr 1

 

Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od jej źródeł do osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku z Kamienia w km 0+150 – km 0+590.

 

Użytkownik

O PZW Katowice

Adres

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 35

Tel. 032 203 81 12