banerek

Obwód rybacki rzeki Czadeczka – nr 1

Obwód obejmuje wody potoku od jego źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w km 7+500 wraz z wodami dopływów na tym odcinku.