Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 31893

link do Mapa GIS - OBWODY RYBACKIE

Przygotowania oraz proces oddania w użytkowanie obwodów rybackich.

 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w latach 2004-2006 przeprowadził postępowanie w sprawie oddania w użytkowanie obwodów rybackich ustanowionych w granicach działania RZGW.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie oddania w użytkowanie obwodów rybackich.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
  w wodzie.
 3. Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku.
 4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku.
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia30 września 2003 roku
  w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku
  w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Treść rozporządzenia, w którym określono obszar i przebieg granic poszczególnych obwodów uzgadniana była z zainteresowanymi instytucjami oraz konsultowana była z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 12.03.2004 roku w/w rozporządzenie zostało przesłane do akceptacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 24.12.1998 r § 3.1. w/s trybu kontroli aktów prawa miejscowego.

W dniu 12.03.2004 roku dyrektor RZGW w Gliwicach podpisał rozporządzenie, które następnie zostało zamieszczone w dzienniku urzędowym Nr 32 województwa śląskiego
w dniu 16 kwietnia- poz. 1050 oraz w dziennikach urzędowych województwa opolskiego
i małopolskiego. Dodatkowo treść rozporządzenia zamieszczono na stronie internetowej RZGW Gliwice.

W dniu 21 kwietnia 2004 roku w/w rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem nr 3 - wyodrębniono dodatkowy obwód rybacki- „Centara 2” – a zamieszczone było w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 36 w dniu 30 kwietnia i w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego w dniu 26 kwietnia.

Po zalaniu zbiornika Kuźnica Warężyńska ustanowiono kolejny obwód rybacki- „Kuźnica Warężyńska 1”- rozporządzenie nr 2 z dnia 30 marca 2006 roku . Rozporządzenie ukazało się w dzienniku urzędowym województwa śląskiego nr 51 w dniu 27 kwietnia 2006 roku- poz.1422

Do dnia dzisiejszego ustanowiono 25 obwodów rybackich na terenie RZGW Gliwice.

Jeden obwód rybacki – „Czadeczka nr 1” nie posiada użytkownika rybackiego pomimo dwukrotnego ogłoszenia konkursu ofert. Wszystkie kwestie związanie z gospodarką rybacką w tym obwodzie należą do kompetencji dyrektora RZGW Gliwice.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.