banerek

Akty prawnePrawo Wodne

Dz.U.01.115.1229 ustawa 2001.07.18

Dz.U.05.239.2019 rozp. 2005.11.18

Dz.U. 05.267.2255 ustawa 2005.12.16


Dz.U.02.239.2035 rozp. 2002.12.23
Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Dz.U.03.16.149 rozp. 2002.12.17
Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną.

Dz.U.02.210.1786 rozp. 2002.12.10
Śródlądowe drogi wodne.

Dz.U.02.77.695 rozp. 2002.05.07
Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych.