banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawneDz.U.99.79.886 um.m. 1996.04.11 Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław. 1996.04.11.

Dz.U.76.11.59 um.m. 1975.03.21 Czechosłowacja-Polska. Umowa o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę Polską zapory na Dunajcu. Warszawa. 1975.03.21.

Dz.U.97.11.56 um.m. 1992.05.19 RFN-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Warszawa. 1992.05.19.

Dz.U.99.30.282 um.m. 1996.10.10 Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Kijów. 1996.10.10.

Dz.U.65.12.78 um.m. 1964.07.17 ZSRR-Polska. Porozumienie o gospodarce wodnej na wodach granicznych. Warszawa.1964.07.17.