Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 75569
Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kedzierzynie-Koźlu
Nazwisko i imię Stanowisko Telefon
M. Nowak Kierownik Zarządu Zlewni
Kłodnicy i Kanału Gliwickiego
77 482 04 05(wew. 32)
J. Czurko st. spec. ds. geodezji 32 302 04 90
J. Lawiński kierownik wydziału 77 482 04 05 (wew. 41)
R Sławski insp. ds. zaopatrzenia 77 482 04 05 (wew. 37)
A. Szymiec st.spec. ds. finansowo-administracyjnych 77 482 04 05 (wew. 31,33)
K. Kubowicz insp. nadzoru ds. mechanicznych 77 482 04 05 (wew. 35)
J. Mielczarek kierownik NW Sławięcice 77 483 59 04
K. Mróz kierownik NW Pławniowice 32 302 04 90
B. Tumiłowicz kierownik NW Koźle 77 482 17 36
E. Sobecka kierownik NW Nowa Wieś 77 483 20 21
W. Mika kierownik NW Łabędy 32 234 50 69
S. Jaworski kierownik NW Dzierżno 32 334 50 15
R. Pęcherzewski kierownik NW Rudziniec 32 305 10 93
M. Plinta mistrz Grupy Robót Mechanicznych  
Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach
K.Dadyński Kierownik Zarządu Zlewni
Przemszy w Przeczycach
32 380 65 87
B. Baliński z-ca kierownika nadzoru wodn. 32 380 65 87
A. Farnicka specjalista ds. finansowo-administracyjnych 32 380 65 87
J. Gajek spec. ds. wywłaszcz. 32 261 91 25 (wew. 23)
S. Zemła kier.nadzoru wodnego 32 380 65 84
32 380 65 87
G. Gwóźdź kier.nadzoru wodnego 32 261 91 25
Zarząd Zlewni Małej Wisły w Pszczynie
A. Kitel Kierownik Zarządu Zlewni
Małej Wisły w Pszczynie
32 210 23 28
K. Borek st. insp. ds. finans. 32 210 23 28 (wew. 15)
C. Swoboda spec. ds. gosp. nieruchom. 32 210 23 28 (wew. 11)
Ł. Ziebura st. insp. ds. admin. 32 210 23 28 (wew. 11)
A. Gawlik kier.nadzoru wodnego 33 853 33 08
M. Tomaszczyk kier.nadzoru wodnego 33 821 64 64
A. Tracz insp. nadzoru inwestyc. 33 821 64 64
T. Piechocki kier. ZW Łąka 32 210 43 24
P. Kurek kier. ZW Wisła-Czarne 33 855 20 91
S. Janusz nadzorca odcinka wód śródlądowych 33 821 64 64
Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu
M. Marzec Kierownik Zarządu Zlewni
Górnej Odry w Raciborzu
32 415 46 71
J. Ekiert st. spec. ds. gosp. nieruchom. 32 415 46 71 (wew. 34)
32 415 49 02 (wew. 34)
M. Gala kier.nadzoru wodnego 32 454 40 21
B. Małek spec ds. finans.-administrac. 32 415 46 71 (wew. 33)
32 415 49 02 (wew. 33)
R. Kubina starszy spec.ds. technicznych i administracji w ZZ Racibórz 32 415 46 71 (wew. 30)
32 415 49 02 (wew. 30)
A. Wojciszyn nadzorca odc. wód śródlądowych 32 415 46 71 (wew. 32)
32 415 49 02 (wew. 32)
B. Rzeźnicki kier. Nadzoru Wodnego Racibórz 32 415 46 71 (wew. 35)
32 415 49 02 (wew. 35)
J. Pientka insp. nadzoru inwestycyjnego 32 415 49 02 (wew. 31)
D. Kopacka specjalista ds. technicznych i realizacji w ZZ Racibórz 32 415 46 71 (wew. 32)
32 415 49 02 (wew. 32)
Biuro wdrażania projektu zb. Racibórz
A. Hajduk Kierownik Biura Wdrażania Projektu 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 55)
E. Kubina st. spec. ds. gosp. nieruchom. 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 52)
I. Leśnik spec. ds. funduszy europ. i zagr. 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 44)
W. Madej specjalista ds. rozpatrywania roszczeń 607 220 028 lub 693 220 277  (wew. 48)
H. Janyga specjalista ds. środowiskowych 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 52)
K. Juraszek specjalista ds. realizacji i rozliczeń budów 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 45)
N. Matys specjalista ds. organizacyjnych 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 40)
T. Denkowski specjalista ds. rozliczeń i raportowania 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 44)
G. Stabla starszy inspektor ds. relacji z wykonawcami 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 40)
K. Kuskowska specjalista ds. rozliczeń i raportowania 607 220 028 lub 693 220 277
J. Żydek inspektor ds. środowiskowych 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 52)
M. Pyszny specjalista ds. realizacji i rozliczeń budów 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 45)
K. Kogut starszy inspektor ds. finansowych i raportowania 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 43)

Przejdź do: telefony pracowników RZGW Gliwice w dyrekcji