Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 26846

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę
(najem, użyczenie)

 

„Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę będzie następowało w drodze konkursów. O najbliższym terminie ogłoszenia konkursu oraz jego warunkach będziemy informowali poprzez naszą stronę internetową.

 

Promes umów dzierżaw i najmu nie udzielamy.

 

W przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony te same strony będą zawierać kolejne umowy, których przedmiotem będzie ta sama nieruchomość, dotychczasowy dzierżawca lub najemca powinien złożyć wniosek na urzędowym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami. Terminy złożenia takiego wniosku określa dotychczasowa umowa najmu bądź dzierżawy. Wszystkie wnioski złożone po umownym terminie będą odrzucane.”

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. dane wnioskodawcy (firma, siedziba, adres, kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON);
  2. numer działki, obręb, nazwa miejscowości, gminy, powiatu;
  3. wyrys mapy z naniesionym obrysem gruntu lub obiektu stanowiącego przedmiot wniosku;
  4. aktualny wypis z rejestru gruntów;
  5. określenie celu korzystania z gruntu;
  6. nazwa cieku;
  7. powierzchnia oraz klasa gruntu przewidzianego do dzierżawy;
  8. określenie okresu, na który ma być zawarta umowa dzierżawy;
  9. opis wpływu użytkowania gruntów na stan środowiska (dotyczy budowli i urządzeń wodnych)

 

 

 

 

 

Wydział prowadzący sprawę

Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Cygan
tel. (32) 777-49-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.