Drukuj
Kategoria: pszczyna
Odsłony: 32541

Zbiornik wodny ''Łąka''

 

Zbiornik wodny "Łąka" usytuowany jest w środkowym biegu rzeki Pszczynki, lewobrzeżnego dopływu Małej Wisły. Oś zapory czołowej zbiornika, zlokalizowana jest w km 24+300 biegu rzeki Pszczynki, około 3.5 km na zachód od m. Pszczyna, woj. katowickie.

Do zadań zbiornika zalicza się między innymi:
- zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki w rejonie Pszczyny przy przepływie miarodajnym z 45 m3/s do 17 m3/s,
- wyrównanie przepływów niżówkowych w rz. Pszczynce, gwarantowany odpływ biologiczny równy 0.30 m3/s,- zaopatrzenie w wodę przemysłową kopalń Rybnickiego Okręgu Węgłowego RÓW i innych użytkowników w ilości l .02 m3/s,
- stworzenie warunków umożliwiających rekreację i wypoczynek.


Obiekty podstawowe i towarzyszące.

1. Zapora czołowa z urządzeniami spustowymi.
Budowla ziemna z uszczelnieniem skarpowym od strony odwodnej w postaci ekranu z płyt żelbetowych. Długość zapory 1130 m, wysokość korpusu 6.0 m, objętość nasypu 208 tyś. m3. W korpusie zapory przelew powierzchniowy ze spustem dennym konstrukcji żelbetowej. Spust denny składa się z dwóch rurociągów stalowych 1000 mm. Wydatek urządzeń spustowych przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 24 m3/s. W prawobrzeżnej części zapory znajduje się przepust stalowy 600 mm o maksymalnym wydatku 1.1 m3/s zaopatrujący w wodę Młynówkę Pszczyńską.

2. Czasza zbiornika.
Czasz zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu 250.70 m n.p.m. ma powierzchnię 3.53 km2 i pojemności 11.2 min m3. Pojemność powodziowa 3.3 mln.m3.

3. Pompownia ujęcia wody przemysłowej dla ROW.
Usytuowana przy prawym przyczółku zapory jako żelbetowa komora ujęcia z pompownią. W hali pomp znajdują się 4 pompy o łącznym wydatku 0.67 m3/s. Woda tłoczona rurociągiem 700 mm do kopalń Jastrzębia i Rybnika.

4. Przerzut lewarowy wody ze zbiornika Goczałkowickiego.
W postaci 2 rurociągów stalowych średnicy 1200 mm i długości 870 m każdy o łącznym wydatku 4.0 m3/s. Na wylocie z rurociągu kanał otwarty długości 1000 m doprowadzający wody do zbiornika "Łąka".

5. Zbiorniki cofkowe małej retencji z pompownią melioracyjną.
Dwa zbiorniki o powierzchni około 60 ha i pojemności l .0 min m3 jako zbiorniki wody zapasowej dla zbiornika zasadniczego położone w części cofkwej. Pompownia melioracyjna wyposażona w 6 pomp o łącznej wydajności 4.8 m3/s wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 15.5 tyś. m3, przeznaczona do przerzucania wody z systemu melioracyjnego do zbiornika zasadniczego.

6. Zapalacze eksploatacyjne
Składa się z budynków warsztatów, hangaru, budynku administracyjnego i budynków mieszkalnych dla załogi zbiornika.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.