Drukuj
Kategoria: przeczyce
Odsłony: 45338

Rzeki



Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach ma w eksploatacji następujące rzeki:

Rzeka Przemsza posiada źródła w okolicach Bzewa (pow. Zawiercie) na wys. 350 m n.p.m., ujście do rzeki Wisły na wys. 230 m n.p.m. w okolicach Oświęcimia. Powierzchnia zlewni przy ujściu do Wisły wynosi około 2200 km2.

Nad rzeką Przemszą w XV i XVI w. wybudowano zamki obronne w Siewierzu i Będzinie mające za zadanie chronić ziemie przed najazdem z ziem śląskich, które były pod panowaniem królów czeskich i austriackich.

W XIX w. zaczął się rozwijać przemysł i rzeka Przemsza pełniła rolę traktu komunikacyjnego. Spławiano nią węgiel i wyroby hutnicze w kierunku Krakowa. Odbywało się to za pomocą tratw, które z powrotem ciągnęły konie idące brzegiem po obu stronach rzeki.

Obecnie rzeka Przemsza zasila swoimi wodami ujęcie wody wodociągowej w Będzinie oraz ujęcia wody przemysłowej dla hut Bankowa, Cedlera i elektrowni Łagisza.

W ostatnich latach uległa dość dużej poprawie jakość wody w rzece oraz jej dopływach - Białej Przemszy i Brynicy.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.