banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ID Wydział Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
 D Dyrekcja Łukasz Lange Dyrektor RZGW Gliwice 208 327774950
Zdzisława Stojek Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych 215 327774950
       
Maria Wisińska-Kurz Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych 205 327774950
 ROE Zespół ds Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej L. Hofman Kierownik Zespołu 404 327774956
 RPC CENTRUM OPERACYJNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ J. Majewski Kierownik Wydziału 209 327774930
dyżurny dyżurny 209 327774932
327774957
 REK Wydział kontrolingu
D. Bryk Kierownik Wydziału 405 327774948
 REF Wydział Finansowo-Księgowy B. Kułakowska Kierownik Wydziału 407 327774947
 REP Zespół Obsługi Płac A. Mielnik Kierownik Wydziału 409 327774975
 ROZ Wydział Zamówień Publicznych M. Wilk Kierownik Wydziału 210 327774926
 RPI Wydział Koordynacji Inwestycji R. Kuna Kierownik Wydziału 119 327774918
 RUM Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa P. Szewel Kierownik Wydziału 121 327774915
 ROO Wydział Organizacji K. Długajczyk Kierownik Wydziału 101 327774911
 RON Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych        
 ROI Zespół Informatyki
T. Klimek Kierownik Zespołu 303 327774943
 RUK Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami A. Mruk Kierownik Wydziału 411 327774925
 RUZ Wydział Zgód Wodnoprawnych K. Marszowska Kierownik Wydziału 315 327774928
 ROK Zespól Kadr M. Bilewicz - Pierszkała Kierownik Wydziału 209 327774922
 ROP Wydział Obsługi Prawnej M. Bucki radca prawny 406 327774981
 RPP Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą P. Mrzilek Kierownik Wydziału 403 327774939
 RUW Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód M. Smołka Kierownik Wydziału 201 327774920
 RZP Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami J. Chochół Kierownik Wydziału 310 327774985
 RZŚ Wydział Zarządzania Środowiskiem   Kierownik Wydziału 310 327774962
 RPU Wydział Planowania i Koordynacji i Eksploatacji M. Gnot Kierownik Wydziału 204 327774986
 RZI Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami D. Popiołkiewicz-Blarowska Kierownik Wydziału 401 327774941
 RET Wydział Regulatora Taryf   Kierownik Wydziału 314 327774976
JRP5
Jednostka Realizująca Projekt Modernizacji Kanału Gliwickiego
S. Gałdyś Kierownik jednostki 108 327774996
E. Kraczla st. spec. ds. rozliczeń 109 327774912
BWP Jednostka Realizująca Projekt Budowy Zbiornika Racibórz
A. Hajduk Kierownik Biura Wdrażania Projektu 607 220 028 lub 693 220 277 (wew. 55)
DRP Dział Realizacji Projektów
S. Sobotkiewicz p.o. Kierownika Działu Realizacji Projektów 77 409 20 03
  Ochrona ochrona ochrona   327774929

 

Przejdź do: telefony pracowników RZGW Gliwice w terenie