Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 27927

 

Krótki rys historyczny

 

Na terenie Górnego Śląska od dziesiątków lat zarządzanie gospodarką wodną było realizowane przez wydzielone dla tego obszaru struktury organizacyjne. Po drugiej wojnie światowej zarządzaniem wodami zajmowały się między innymi:

Praktycznie do momentu powołania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w listopadzie 1999r. obszary działania w zakresie gospodarki wodnej zlokalizowane były w częściach dorzeczy :

W wyniku połączenia ODGW i RZGW w listopadzie 1999r. powstała nowa jednostka tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozbawiona zarządzania gospodarką wodną w zlewni rzeki Warty. W aktualnym stanie, RZGW w Gliwicach zarządza gospodarką wodną w dorzeczu Małej Wisły i górnej części dorzecza Odry.