Drukuj
Kategoria: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
Odsłony: 6760

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

 

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Prace, którym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry przewodzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, potrwają do 2015 r. i zaowocują powstaniem dokumentu obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę, wczesne ostrzeganie. W tym obrębie tematycznym Komitety Sterujące, Grupy Planistyczne i Zespoły Planistyczne Zlewni, stworzą katalog rozwiązań /technicznych i nietechnicznych/, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi. Plany obejmą działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszą retencję wód oraz zmniejszenie ryzyka w przypadku wystąpienia powodzi. Uwzględniać będą także m. in. analizę kosztów i korzyści, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i formy użytkowania gruntów, elementy planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochronę przyrody.
Zarządzanie ryzykiem powodziowym i wdrażanie działań w tym obrębie leży w kompetencjach wielu jednostek, tak administracji rządowej, jak i samorządowej. Dlatego też RZGW w Gliwicach zaprosił do współpracy przedstawicieli gmin i instytucji, na których terenie znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Stąd również konieczność interdyscyplinarnego spojrzenia na to ambitne i ważne dla bezpieczeństwa regionu wodnego, przedsięwzięcie. Rozwiązania wspólnie wypracowane w naszym regionie wodnym, zamieszkałym przez blisko 11% populacji kraju, staną się składową Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla całego państwa.
Powstałe Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym będą obowiązywały przez 6 lat, po których nastąpi ich przegląd oraz aktualizacja.

 

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Spotkanie w sprawie przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.