Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 3106

Przebieg prac

 

Podstawy prawne realizacji projektu:

 

Celem rozpoczęcia realizacji inwestycji, koniecznym było uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych:

 

Realizacja budowy

Umowa na dokończenie budowy zbiornika pomiędzy PGW Wody Polskie a konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (Polska) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Hiszpania) została zawarta 30 listopada 2017r., Polecenie Rozpoczęcia Robót Wydano 8 stycznia 2018. Wykonawca ma 740 dni na realizację robót. Od 3 września 2016r., funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma AECOM.

Opis prowadzonych robót Budowy Zbiornika – stan na maj 2018r.

Fot. 1 Korpus zapory prawobrzeżnej - formowanie

Prowadzone są roboty na terenie wszystkich trzech zapór - czołowej, prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej, oraz na terenie czaszy zbiornika. W zakresie prowadzonych robót jest m.in. wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi na odcinku zapory lewobrzeżnej 2+125-2+325. Realizowane są roboty związane ze wznoszeniem nasypów korpusów zapór z naturalnych materiałów sypkich – pospółki. Zaawansowanie prac przy wznoszeniu nasypów z gruntów sypkich na zaporze czołowej sięga 55% na zaporze lewobrzeżnej 50% zaś na zaporze prawobrzeżnej 55%. Prowadzone są roboty ubezpieczeniowe tj. wykonanie narzutów kamiennych oraz koszy siatkowo – kamiennych na kanale odpływowym, jak również trwają prace związane z umocnieniem odpowietrznej strony korpusu zapory czołowej.

Fot. 2 Zapora Czołowa – umocnienie skarpy strony odpowietrznej

Na budowli przelewowo – spustowej realizowane są roboty żelbetowe przyczółków, filarów oraz murów oporowych – wykonano ok. 64% robót żelbetowych (ułożono do tej pory ok. 35872m3 betonu).

Fot. 3 Budowla Przelewowo – Spustowa – roboty żelbetowe

Fot. 4 Upust do Odry Miejskiej – roboty żelbetowe

Na budowli upust do Odry Miejskiej wykonano ścianki szczelne, wzmocnienie podłoża palami wielkośrednicowymi oraz częściowo płytę denną budowli. W trakcie wykonywania jest pozostała część płyty dennej oraz ściany budowli. Wykonano ok. 27% robót żelbetowych (ułożono do tej pory ok. 2037m3 betonu). Prowadzone są roboty żelbetowe na Budowli Upustowej Psina, upuście ze zbiornika Pogrzebień, Pompowni Lubomia. Rozpoczęto roboty związane z docelowym umocnieniem zewnętrznego koryta rzeki Psina. Wykonano 85% umocnienia docelowego budowli – Rów Tworkowski. W zakresie Obiektu nr 4 – Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika – wykonano zasadnicze roboty i oddano do użytkowania budynki oraz drogi place i sieci, natomiast cześć wyposażenia zaplecza uzupełniona będzie po zakończeniu robót związanych z budową zapór oraz budowli. W czaszy zbiornika prowadzone są roboty związane z umocnieniem wysp - rozpoczęto wykonywanie ścieli faszynowej z zabudową kiszek faszynowych na skarpach wysp, a także wykonanie narzutu kamiennego i humusowanie. Zakończono roboty rozbiórkowe w czaszy zbiornika. Ogólne zaawansowanie rzeczowe wszystkich robót budowlanych sięga ok. 53%.

Fot. 5 Budowla – Rów Tworkowski

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.