Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 1898

Przebieg prac

 

Podstawy prawne realizacji projektu:


Celem rozpoczęcia realizacji inwestycji, koniecznym było uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych:

 

 

Realizacja budowy


Umowa na budowę zbiornika pomiędzy RZGW w Gliwicach a firmą DRAGADOS (Hiszpania) została zawarta 18 czerwca 2013r., Polecenie Rozpoczęcia Robót Wydano 15 lipca 2013. Aktualnie, od 3.09.2016r., funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma AECOM.

 

Opis prowadzonych robót Budowy Zbiornika – stan na koniec II kwartału 2016r.


Prowadzone są roboty na terenie wszystkich trzech zapór - czołowej, prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej, oraz na terenie czaszy zbiornika. W zakresie prowadzonych robót jest m.in. wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi na pozostałych do wzmocnienia odcinkach (około 20% długości zapór). Realizowane są roboty przy wznoszeniu korpusów nasypów zapór z naturalnych materiałów sypkich – pospółki oraz przypora z gruntów spoistych - z gliny przydatnej do budowy nasypów. Zaawansowanie prac przy wznoszeniu nasypów z gruntów sypkich na zaporze czołowej sięga 30% na zaporze lewobrzeżnej 39% zaś na zaporze prawobrzeżnej 55%. Prowadzone są roboty ubezpieczeniowe tj. wykonanie narzutów kamiennych oraz koszy siatkowo – kamiennych na kanale doprowadzającym i odpływowym. Na budowli przelewowo – spustowej realizowane są roboty żelbetowe przyczółków, filarów oraz murów oporowych – wykonano ok. 51% (ułożono ok. 20300m3 betonu). Zrealizowano ok. 76% (ułożono ok. 6841m3 betonu) segmentów niecki wypadowej. Zakończono roboty związane z dalbami zarówno od wody górnej jak i dolnej. Na budowli upust do Odry Miejskiej wykonano ścianki szczelne oraz rozkop w ściankach.

Zasadnicze roboty z zasypami starorzeczy i wyrobisk pożwirowych na zaporach lewobrzeżnej i prawobrzeżnej zostały zakończone, kontynuowane w tym zakresie są roboty na zaporze czołowej. Wykonywane są roboty żelbetowe progów stabilizujących na rowie zbiorczym Tworków. Wykonawca realizuje również roboty związane z budową przepustów P1, P2, P4 – roboty żelbetowe oczepów, montaż konstrukcji z blachy falistej oraz wykonywanie zasypki konstrukcyjnej. W zakresie Obiektu nr 4 – Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika – wykonano zasadnicze roboty, natomiast cześć wyposażenia zaplecza możliwa będzie do realizacji po zakończeniu robót związanych z budową zapór oraz budowli. W czaszy zbiornika prowadzone są roboty z umocnieniem wysp - rozpoczęto wykonywanie ścieli faszynowej z zabudową kiszek faszynowych na skarpach wysp, a także wykonanie narzutu kamiennego i humusowanie. Na bieżąco wykonywane są rozbiórki obiektów kubaturowych w czaszy zbiornika.

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej