Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 13572

Utrzymanie rzek i obiektów hydrotechnicznych

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje 1230 km rzek, potoków i kanałów oraz 11 zbiornikami wodnymi. Większość rzek i potoków została uregulowana w latach 1960 – 1985, zabudową ciężką betonową w formie stopni, opasek, murów oporowych.. Na początku lat 90-tych rozwiązania projektowe wzbogacono, wprowadzając zabudowę ekologiczną, wykorzystującą drewno, kamień, elementy biologiczne. Uwzględniono wówczas warunki ekologów oraz zabudowę umożliwiającą rybackie wykorzystanie wód w ciekach i na zbiornikach wodnych. Łącznie szacuje się, że na terenie gliwickiego RZGW uregulowanych jest około 80% wszystkich cieków. Wszystkie obiekty hydrotechniczne objęte są stałym nadzorem naukowo – technicznym. Dwa razy w ciągu roku odbywa się komisyjny przegląd z udziałem służb IMGW Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w Warszawie. Oceny stanu technicznego dokonuje się m.in. na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych oraz interpretacji wyników pomiaru zwierciadła wody w piezometrach. Ocenę tę, na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Ministerstwem Środowiska, przedmiotowy Instytut wykonuje z częstotliwością raz na 3 lata. Stan techniczny wszystkich obiektów na podstawie wykonanych i posiadanych ocen jest zadowalający.  

mapa obszar RZGW Gliwice z zaznaczeniem większych rzek i obiektów hydrotechnicznych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.