Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 13564

Zaopatrzenie w wodę

 

Podstawą zaopatrzenia w wodę na obszarze działania gliwickiego RZGW jest system wodny, oparty na międzyzlewniowych przerzutach wód i zbiornikach retencyjnych. Podstawowe ujęcia i stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w dorzeczu Wisły. Działa tutaj system, obejmujący zlewnię Małej Wisły, zbiornik Dziećkowice oraz leżącą poza obszarem działania RZGW Gliwice, zlewnię Soły o łącznej pojemności wyrównawczej 257,8 mln m3. Elementem systemu zaopatrzenia w wodę jest centralna sieć uzdatniania i przesyłu wody, administrowana przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW). System wodociągu grupowego GPW stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę wodociągów komunalnych. Łączne roczne pobory na potrzeby gospodarki narodowej kształtują się na poziomie 730 mln m3, w tym na cele: produkcyjne - 187 mln m3, rolnictwo i leśnictwo - 87 mln m3, przedsiębiorstwa komunalne - 456 mln m3. Ilość odprowadzanych ścieków – 497 mln m3, w tym: komunalnych - 230 mln m3, odprowadzanych przez zakłady pracy - 206 mln m3. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych są jednym z podstawowych czynników, wpływających na jakość wód powierzchniowych. Duża gęstość zaludnienia, wysoki odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, brak odpowiedniej przepustowości oczyszczalni oraz niewystarczające efekty ich działania powodują wystąpienie znacznych deficytów tlenowych oraz wysokich zawartości związków organicznych. Głównym źródłem związków mineralnych w wodach powierzchniowych jest górnictwo węgla kamiennego. Na obszarze RZGW Gliwice zlokalizowanych jest 28 zakładów górniczych, w tym 7 kopalń 2-ruchowych, jedna 3-ruchowa oraz dwa podmioty usuwające szkody górnicze i odwadniające zlikwidowane kopalnie. W zasięgu bezpośrednich wpływów górniczych znajduje się około 4,0% powierzchni województwa śląskiego. Waga tego oddziaływania na środowisko jest duża ze względu na fakt, że osiadaniami objęte są w większości tereny zurbanizowane.

 


mapa system zaopatrzenia w wodę na obszarze RZGW Gliwice

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.