Drukuj
Kategoria: kataster
Odsłony: 24399

Spółki wodne i związki spółek wodnych – wpisy do katastru wodnego, zaświadczenia i wypisy z katastru wodnegoWpis spółki wodnej do katastru wodnego zgodnie z art. 167 ustawy Prawo wodne obejmuje:

 1. nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki,
 2. imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 3. czas trwania spółki,
 4. dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu (nr i data decyzji oraz nazwa organu wydającego).

 

Wszelkie zmiany danych zarząd spółki niezwłocznie zgłasza do katastru wodnego. Zgłaszane dane dotyczące spółki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo (zgodnie ze statutem).

Dyrektor RZGW Gliwice wydaje zaświadczenia oraz wypisy z katastru wodnego
(wniosek można pobrać z naszego serwera plik doc, wersja pdf)

Przykład treści zaświadczenia:

Zaświadcza się, że Spółka Wodna (nazwa spółki) w … (nazwa miejscowości) figuruje w katastrze wodnym RZGW Gliwice pod numerem … (Księga Wodna Spółek …, Lp. … z datą wpisu … r.).

Przykład treści wypisu z katastru:

 1. Nazwa spółki wodnej:
  Data wpisu spółki wodnej:
 2. Siedziba spółki wodnej (adres) oraz teren jej działalności:
 3. Nazwa organu zatwierdzającego statut, data zatwierdzenia oraz czas trwania spółki:
 4. Cel spółki oraz sposób i środki dla osiągnięcia tego celu:
  Celem Spółki jest:
  Do osiągnięcia celów Spółki służą:
 5. Imiona i nazwiska członków Zarządu, sposób reprezentowania spółki:
  Skład Zarządu:
  Sposób reprezentowania:
Potwierdza się zgodność z zapisem w katastrze wodnym.
Gliwice, dnia
Sporządził:

Wydawanie zaświadczeń i wypisów z katastru wodnego podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz.1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) i wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy opłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Gliwice lub przelać na jego rachunek. Dane do przelewu:

Rachunek w ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Opłatę skarbową można także regulować gotówką w kasach UM (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości).

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
Poniedziałek – środa – godz. 8.00 – 16.00
Czwartek – godz. 8.00 – 17.00
Piątek – godz. 8.00 – 15.00

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zaświadczenie / wypis z katastru wodnego dla (nazwa spółki).

Do wniosku o wydanie zaświadczenia / wypisu z katastru wodnego należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub dowód wpłaty.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.