Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 39930III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r.
– Rawa MazowieckaW dniach 25-26 marca 2009r. w Hotelu Ossa Congress & Spa Rawie Mazowieckiej odbyło się III Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tematem wiodącym tego spotkania były „Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”.

Dokumenty te zostały sporządzone dla każdego obszaru dorzecza w Polsce, czyli dla: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ucker; ich zadaniem jest przybliżanie społeczeństwu projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.kzgw.gov.pl.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, publiczne i prywatne podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz pozostałe zainteresowane strony.

III Krajowe Forum Wodne rozpoczęło się od podsumowania działań zrealizowanych w pierwszym cyklu planistycznym /prezentacja Pani Moniki Zabrzeńskiej-Chaterery, Naczelnika Wydziału, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, KZGW Warszawa/. Kolejne prezentacje dotyczyły działań wykorzystanych w I i II turze konsultacji społecznej i ich efekty /prezentacja Pani Barbary Chammas, RZGW Kraków/ oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce /prezentacja Pani Agnieszki Hobot, Dyrektora Biura Projektów ds. Ochrony Środowiska/.
Po prezentacjach głos zabrali przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych i organizacji społecznych.

Przedstawienie niektórych problemów było możliwe w podgrupach dyskusyjnych. Omawiane problemy były dla niektórych zbyt ogólne, a czas jaki został przewidziany na dyskusję był zbyt krótki co uniemożliwiało zabranie głosu i przedstawienie swoich racji.

Drugi dzień rozpoczęto od omówienia wyników prac poszczególnych grup dyskusyjnych. Po podsumowaniu wszystkich wniosków przez moderatorów grup, doszło do krótkiej dyskusji.
Na zakończenie Pani Iwona Koza /Z-ca Prezesa KZGW w Warszawie/ oraz Pan Jan Błachuta /Kierownik Zakładu Ekologii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oddział we Wrocławiu/ podsumowali i zakończyli dwudniową konferencję.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.