Drukuj
Kategoria: ROOT
Odsłony: 3478

26 października zakończyły się konsultacje społeczne Planu utrzymania wód wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla regionów wodnych w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Plan utrzymania wód jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami, który realizuje zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469).
W ramach konsultacji społecznych PUW 12 i 13 października w Gliwicach oraz Kędzierzynie-Koźlu odbyły się spotkania konsultacyjne, w czasie których zainteresowani poznali szczegóły zawarte w opracowywanych Planach a także mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu planistycznego. Wnioski i przemyślenia można było również wnosić elektronicznie oraz m.in. w siedzibie RZGW w Gliwicach.
W ramach konsultacji zgłoszono szereg uwag i wniosków, które zostały szczegółowo przeanalizowane i posłużyły zaktualizowaniu konsultowanych dokumentów.

Poniżej zamieszczono tabelę rozbieżności, w której przedstawiono wszystkie zgłoszone uwagi, zarówno w trakcie spotkań konsultacyjnych, jak również korespondencyjnie, zawierającą informację o sposobie uwzględnienia uwag.

Wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji społecznych serdecznie dziękujemy.

  1. Tabela rozbieżności

 


Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.