Drukuj
Kategoria: ROOT
Odsłony: 3882

26 października zakończyły się konsultacje społeczne Planu utrzymania wód wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla regionów wodnych w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Plan utrzymania wód jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami, który realizuje zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469).
W ramach konsultacji społecznych PUW 12 i 13 października w Gliwicach oraz Kędzierzynie-Koźlu odbyły się spotkania konsultacyjne, w czasie których zainteresowani poznali szczegóły zawarte w opracowywanych Planach a także mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu planistycznego. Wnioski i przemyślenia można było również wnosić elektronicznie oraz m.in. w siedzibie RZGW w Gliwicach.
W ramach konsultacji zgłoszono szereg uwag i wniosków, które zostały szczegółowo przeanalizowane i posłużyły zaktualizowaniu konsultowanych dokumentów.

Poniżej zamieszczono tabelę rozbieżności, w której przedstawiono wszystkie zgłoszone uwagi, zarówno w trakcie spotkań konsultacyjnych, jak również korespondencyjnie, zawierającą informację o sposobie uwzględnienia uwag.

Wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji społecznych serdecznie dziękujemy.

  1. Tabela rozbieżności

 


Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.