Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 11005

"Raport końcowy podsumowujący I turę konsultacji społecznych dotyczących
harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy podjąć w drodze konsultacji społecznych"


 

     

  1. ,