Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 9937

III tura Konsultacji Społecznych od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Polska prowadzi prace planistyczne zmierzające do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.

Z procesem planowania łączy się proces informowania i konsultacji ze społeczeństwem.

W ramach konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami w okresie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. do publicznych konsultacji udostępniamy projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierające listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (podstawa prawna art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
To faza konsultacji społecznych mająca największe znaczenie dla procesu planowania – poprzedzona ona była Konsultacjami:

 1. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które prowadzone były w okresie: 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r.
  • etapach roboczych opracowywania planu gospodarowania wodami,
  • organie odpowiedzialnym za ten proces,
  • możliwościach współdziałania przy opracowywaniu planu.

 2. Wówczas informowaliśmy społeczeństwo o:
 3. przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – przebiegały one w okresie 22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r.

Do konsultacji społecznych udostępniony był w tym czasie przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – istotne problemy z zakresu gospodarki wodnej dotykające dany obszar dorzecza.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy!

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to podstawowe dokumenty planistyczne według ramowej dyrektywy wodnej (obok programów działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju) - niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Stanowić one będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

A WIĘC, …dlaczego prowadzimy konsultacje?

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji, opinii i rozwiązań opartych na doświadczeniach i wiedzy różnych środowisk, osób czy grup interesów uczestniczących w gospodarowaniu wodą.

Konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia się w proces podejmowania decyzji.

W czasie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. macie Państwo możliwość wpływania na kierunki, kształt i perspektywy gospodarki wodnej w naszym kraju - nie rezygnujcie z prawa współdecydowania o przyszłości gospodarki wodnej w Polsce.

Należy zabrać głos, wyrazić swoją opinię,

aby to zrobić wystarczy:

Szczegółowe informacje dotyczące celu, metod organizacji i planowanego przebiegu procesu konsultacji projektów planów w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych, na naszej stronie internetowej i na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl, ponadto – w przypadku dalszych pytań - zapraszamy do kontaktu:

Wszelkie uwagi można przesyłać również do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu KZGW (022-37-20-269).

Dostępne materiały informacyjne:

 1. Foldery informacyjne „plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”,
 2. Foldery informacyjne i plakaty: „Porozmawiajmy o wodzie”.

Zapraszamy Państwa

do zapoznania się z projektami planów gospodarowania wodami dla wyznaczonych w Polsce obszarów dorzeczy.

Pragniemy poznać Państwa opinie i zaprosić do czynnego zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które swymi skutkami dotkną każdego z nas.

Wypowiedz się! Czekamy na Twoją opinię!

W celu ułatwienia Państwu składania opinii i uwag przygotowaliśmy

, zapraszamy do wypełnienia i odesłania jej do nas.

 1. Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy:
  1. Wisły (35,9 MB)
  2. Odry (33,5 MB)
  3. Dunaju (13,8 MB)
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.