Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 9680

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/60/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz w celu efektywnego przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami, opracowano Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce - dokument jest dostępny do wglądu w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice.

 

W „Programie…” zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które należy zaangażować we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa.

 

Angażowanie społeczeństwa jedynie na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy), chociaż spełni wymóg formalny Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie będzie wystarczające dla uzyskania akceptacji społecznej w odniesieniu do działań opracowywanych i realizowanych w procesie wdrażania Dyrektywy. Dlatego działania związane z konsultowaniem i angażowaniem społeczeństwa we wdrażanie RDW przeprowadzane będą również na poziomie regionów wodnych. Poszczególne RZGW są więc odpowiedzialne za zorganizowanie i efektywne przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa na administrowanych obszarach.

 

Celem uszczegółowienia Programu krajowego w odniesieniu do obszaru regionów wodnych, wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobligowane zostały do stworzenia programu regionalnego. Obecnie, wszelkie działania prowadzone przez RZGW w Gliwicach oparte są o zapisy „Programu udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarowaniu wodami dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (aktualizacja na lata 2010-2015)” - dokument jest dostępny do wglądu w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice.

 

W programie rozpatrzono stan udziału społeczeństwa w procesie wdrażania RDW w I cyklu planistycznym, wskazano narzędzia przedmiotowego procesu oraz przedstawiono przewidywany harmonogram działań RZGW Gliwice, który pozwala odpowiednio przygotować i optymalne przeprowadzić proces konsultacji, w perspektywie lat 2010-2015, w odniesieniu do obszarów Regionów Wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

 

 

Archiwum

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej

w odniesieniu do obszarów regionów wodnych

Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - na rok 2006”


(z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009)

na podstawie: DOKUMENTU WZORCOWEGO „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok 2006 z perspektywą na lata 2007-2009”
wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy DZW MŚDnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.