Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 8286

Celem uzyskania zaangażowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i - tym samym - celem zwiększenia stopnia reprezentatywności poszczególnych grup społecznych (tzw. grup docelowych US) w skali regionów wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO utworzone zostały (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa.

W pracach Komisji uczestniczą wybrani członkowie Rad, jak również osoby spoza ich składu, tak - aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego.

Komisje posiadają kompetencje opiniodawczo-doradcze; wypracowane przez nie opinie muszą być poddane ostatecznie głosowaniu Rad - uzyskując w ten sposób zatwierdzenie – moc obowiązującą lub, w przypadku braku zatwierdzenia (akceptacji), pozostając jedynie niewiążącymi uwagami/wnioskami.)

Posiedzenia Komisji są zwoływane za pośrednictwem komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach realizacji procesu US w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry wdrażania RDW na terenie regionu wodnego. Obligatoryjnie należy zwołać przynajmniej jedno posiedzenie Komisji - na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów.

Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji.

Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osób z grup, które zrelacjonują jej efekty /przedstawią wnioski i ustalenia z prac grup/.

Wszelkie dokumenty poddawane konsultacji powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej