Drukuj
Kategoria: Warunki korzystania z wód regionu
Odsłony: 4778

Mapa poglądowa obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa

link do mapy obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa

 

  1. Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza: Wisły, Odry, Dunaju
  2. Program wodno-środowiskowy kraju
  3. Charakterystyki regionów wodnych:
charakterystyka
regionu wodnego
Górna Odra Mała Wisła Czadeczka
geografia i przyroda mapa 1 mapa 1 mapa 1
geologia i hydrogeologia mapa 2 mapa 2 mapa 2
hydrografia i hydrologia mapa 3 mapa 3 mapa 3
obszary chronione mapa 4 mapa 4 mapa 4
oddziaływania antropogeniczne I mapa 5 mapa 5 mapa 5
oddziaływania antropogeniczne II mapa 6 mapa 6 mapa 6
oddziaływania antropogeniczne III mapa 7 mapa 7 ---
rozproszone źródła zanieczyszczeń mapa 8 mapa 8 mapa 7
ocena stanu/potencjału ekologicznego mapa 9 mapa 9 mapa 8
ocena stanu chemicznego mapa 10 mapa 10 mapa 9
ocena stanu biologicznego mapa 11 mapa 11 mapa 10
ocena stanu fizykochemicznego mapa 12 mapa 12 mapa 11
  1. Opracowanie "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce"
  2. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych
Region wodny Mała Wisła

Lp. Nr JCWPd

1 111
2 112
3 130
4 145
5 146
6 156
7 157
8 162
9 163

Region wodny Górna Odra

Lp. Nr JCWPd

1 128
2 129
3 140
4 141
5 142
6 143
7 144
8 155
9 170

Region wodny Czadeczki

Lp. Nr JCWPd

1 171