Drukuj
Kategoria: Warunki korzystania z wód regionu
Odsłony: 2149

Mapa poglądowa obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa

link do mapy obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa

 

  1. Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza: Wisły, Odry, Dunaju
  2. Program wodno-środowiskowy kraju
  3. Charakterystyki regionów wodnych:
charakterystyka
regionu wodnego
Górna Odra Mała Wisła Czadeczka
geografia i przyroda mapa 1 mapa 1 mapa 1
geologia i hydrogeologia mapa 2 mapa 2 mapa 2
hydrografia i hydrologia mapa 3 mapa 3 mapa 3
obszary chronione mapa 4 mapa 4 mapa 4
oddziaływania antropogeniczne I mapa 5 mapa 5 mapa 5
oddziaływania antropogeniczne II mapa 6 mapa 6 mapa 6
oddziaływania antropogeniczne III mapa 7 mapa 7 ---
rozproszone źródła zanieczyszczeń mapa 8 mapa 8 mapa 7
ocena stanu/potencjału ekologicznego mapa 9 mapa 9 mapa 8
ocena stanu chemicznego mapa 10 mapa 10 mapa 9
ocena stanu biologicznego mapa 11 mapa 11 mapa 10
ocena stanu fizykochemicznego mapa 12 mapa 12 mapa 11
  1. Opracowanie "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce"
  2. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych
Region wodny Mała Wisła

Lp. Nr JCWPd

1 111
2 112
3 130
4 145
5 146
6 156
7 157
8 162
9 163

Region wodny Górna Odra

Lp. Nr JCWPd

1 128
2 129
3 140
4 141
5 142
6 143
7 144
8 155
9 170

Region wodny Czadeczki

Lp. Nr JCWPd

1 171

 

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.