Drukuj
Kategoria: Warunki korzystania z wód regionu
Odsłony: 11007

Karta rozbieżności - zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych projektów warunków korzystania z wód regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki

 

Projekty rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych po konsultacjach społecznych:

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki

 

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedkłada do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 


OBWIESZCZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.


OBWIESZCZENIE NR 2/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.


OBWIESZCZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki.


Konsultacje społeczne w ramach procedury udziału społeczeństwa będą trwały od 11 kwietnia do 7 maja 2013 roku.
W zbieraniu uwag pomocny będzie formularz składania uwag i wniosków dla regionów wodnych: Formularz

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239, poz. 2019) przystąpił do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych.

W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

Konsultacje społeczne w ramach procedury udziału społeczeństwa będą trwały od 2 listopada do 23 listopada br.

Prosimy o składanie uwag w preferowanej ww. formie

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RZGW w Gliwicach.

 

Pragniemy, aby projektowany dokument stanowił skuteczne narzędzie w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Wodne, jego zapisy będą miały wpływ na opracowywanie operatu wodnoprawnego, wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz cofanie lub ograniczanie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Warunki korzystania z wód regionu będą wiążące nie tylko dla organów wydających decyzje, ale również dla użytkowników wód, stron postępowania i innych zainteresowanych jednostek.

 

Liczymy na Państwa wkład w prowadzone prace oraz zaangażowanie w aktywne współtworzenie warunków korzystania z wód.


Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.