Drukuj
Kategoria: Rady - Aktualności
Odsłony: 2160

XVI-tym posiedzeniem zakończyła się w dniu 7 grudnia 2015 r. III kadencja Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Spotkanie Członków Rad było okazją do podsumowania działalności tego organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora RZGW i wzajemnych podziękowań za czteroletnią, owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz gospodarki wodnej w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Kadencja Rad przypadła na lata 2011-2015. W tym okresie Członkowie odbyli 16 spotkań, w czasie których rozpatrywali liczne kwestie, dzielili się wzajemnym doświadczeniem i wiedzą, przyjmowali uchwały i podejmowali własne inicjatywy. Dzięki aktywności i merytorycznie silnemu składowi osobowemu, posiedzenia Rad przebiegały efektywnie, obfitując w konstruktywne wnioski. Obradom Rad towarzyszyły prezentacje i referaty zapraszanych gości – autorytetów w dziedzinie gospodarowania wodami.


Także w ostatnim posiedzeniu Rad, które odbyło się w Centrum Badawczo-Edukacyjnym „EkoCentrum” w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyli zaproszeni goście, których udział sprzyjał dyskusji.
Pełniący obowiązki Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomasz Cywiński podsumował kadencję Rad i wskazał główne zagadnienia, realizowane przez Regionalny Zarząd w Gliwicach w tym czasie. Uczestnicy spotkania poznali także zaawansowanie kluczowych inwestycji RZGW w Gliwicach, które przedstawiono na filmach. Sporo uwagi poświęcono też systemowi zaopatrzenia w wodę Górnego Śląska oraz programowi ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.
P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomasz Cywiński złożył na ręce Przewodniczących obu Rad – Pana Stanisława Staniszewskiego (RGWRW GO) i Pana Andrzeja Siudego (RGWRW MW), oraz Członków Rad, podziękowania za cztery lata pracy na rzecz gospodarki wodnej.

 

Używamy plików cookies aby usprawnić działanie naszej strony internetowej. Pliki cookies służące tym operacjom są włączone.
Więcej