banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W tym roku kończy się II kadencja Rad GWRW MW i GO – w dniu 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad. Członkowie Rad, którzy kontynuując dzieło swoich poprzedników, działających w ramach I kadencji przez okres 4 lat, godnie reprezentowali obszar swojego regionu wodnego przygotowując dokumenty, takie jak (projekty) uchwały, stanowiska, apele – dotyczące zarówno zagadnień zawiązanych z konsultacjami społecznymi (udziałem społeczeństwa), jak również sprawami związanymi bezpośrednio z konkretnymi problemami gospodarki wodnej.