banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Otwarcia Posiedzenia dokonali Przewodniczący Rad GWRW MW i GO. Uczestników spotkania powitali Gospodarze spotkania: Pan Henryk Kieca – Wicestarosta Powiatu Olkuskiego oraz Pan Jan Książek (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Olkuszu; Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady GWRW Małej Wisły).