banerek

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Otwarcia Posiedzenia dokonali Przewodniczący Rad GWRW MW i GO. Uczestników spotkania powitali Gospodarze spotkania: Pan Henryk Kieca – Wicestarosta Powiatu Olkuskiego oraz Pan Jan Książek (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Olkuszu; Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady GWRW Małej Wisły).